pdfMotie Stop de Stalbranden

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 mei 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Constaterende dat:

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 19 mei 2017,

behandelend het Statenvoorstel 18/17 over Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017;

 

Steun PVV Noord-Brabant

Steun de PVV

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

nieuwsbriefbanner