Expertmeeting arbeidsmarkt en sociale veerkracht

Het doel van deze expertmeeting is om PS te informeren over de oorzaken van de verminderde veerkracht van een deel van de Brabanders (volgens de Monitor Sociale Veerkracht 2018 van Het PON), hun inzetbaarheid voor de arbeidsmarkt en wat de provincie Noord-Brabant kan doen om voor deze groep duurzame inzetbaarheid voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt te versterken.

Lees meer: Expertmeeting arbeidsmarkt en sociale veerkracht

Spreektekst Burap 2018

Voorzitter

We bespreken vandaag de bestuursrapportage 2018, de prognose van het college op basis van het eerste half jaar over de verwachte realisatie van 2018 van zowel de financiën alsook de prestaties van het college. Voozitter met name die prestaties, daar wil de PVV vandaag graag op ingaan.

Lees meer: Spreektekst Burap 2018

Spreektekst 28 windturbines langs de A16

Het klimaatakkoord: uitgesteld, want men is doodsbenauwd dat de kosten en baten bekend worden, zo vlak voor de verkiezingen
Toch heeft de vorige staatssecretaris daar per abuis in de Urgendazaak wél iets over gemeld, hetgeen omgerekend neerkomt op het volgende:
De baten voor het hele akkoord zijn er met hooguit 0,0003 graden Celsius in 2100 in het geheel niet
De kosten? Voorbij astronomisch: vele honderden miljarden. Volstrekt onbetaalbaar

Lees meer: Spreektekst 28 windturbines langs de A16

Op de website van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) is in het ´ Zo Doende 2016 jaaroverzicht dierproeven en proefdieren´ d.d. 09-03-2018 te lezen dat er ca half miljoen dierproeven zijn gehouden.

403.370 proefdieren zijn hierbij gebruikt (én 440.766 proefdieren gedood vóór gebruik in dierproef)

65% was niet verplicht (35,4% dierproeven zijn uitgevoerd op grond van wettelijke bepalingen)

61% onverdoofd (terwijl dit in slechts 2,1% onverenigbaar was met de proef)

Lees meer: Economie en Internationalisering: Expertmeeting dierproeven