Op de site van BN DeStem viel op 14 september jl. te lezen dat als onderdeel van het Graphic Matters-festival op woensdag 20 september een 'Inflatable Refugee' Breda binnen zal varen, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de zogenaamde “kwetsbaarheid van vluchtelingen”.

Dit bericht leidt bij onze fractie tot de volgende Statenvragen:

 Geacht college,

In 2017 zijn al 225.000 dieren  omgekomen bij stalbranden. Veel van dit leed had volgens de PVV-fractie  voorkomen kunnen worden door onder andere betere regels. Na lang aandringen van onder andere de Tweede Kamerfractie van de PVV, gaat het kabinet onderzoeken of het boeren kan verplichten om ook hun bestaande stallen beter te beveiligen tegen brand.
De PVV Noord-Brabant is voor de verplichte aanpassing van brandveiligheid van bestaande stallen, maar vreest dat de door dit college ingezette “transitie duurzame veehouderij” hierop een averechts effect zal hebben .

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Geacht college,

Volgens een artikel in ED online van 28 augustus 2017 heeft GS ervoor gekozen om via een ARHI procedure een herindeling van de gemeente Nuenen af te dwingen. Binnen die procedure zijn volgens gedeputeerde Spierings van D66 de colleges van B&W van Nuenen en van een tweetal beoogde fusiegemeentes de primaire gesprekspartner van de gedeputeerde .

De PVV Noord-Brabant heeft daarover de volgende vragen:

 

Steun PVV Noord-Brabant

Steun de PVV

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

nieuwsbriefbanner