Geacht college,

Uit een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (1) blijkt dat de ontwikkeling van diepe geothermie nog in de kinderschoenen staat en dat de veiligheid en het materiaalgebruik zeer ter discussie staan.
De PVV heeft hierover de volgende vragen:

Geacht college,

Het artikel “grote kans op schadevergoeding” in de Boerderij(1) stelt dat Brabantse veehouders een grote kans maken op schadevergoeding bij de provincie vanwege de versnelde aanscherping van milieunormen en staldering.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Geachte Commissaris,

1. In december deed ik als statenlid een informatieverzoek waarbij ik u verzocht dezelfde informatie te mogen ontvangen als u aan journalisten had verstrekt (zoals bleek uit diverse media-artikelen, zie bijlage 1) over uw agenda, aangevuld met dezelfde informatie van nieuwere datum. U weigerde mij de informatie te verschaffen.
Later heb ik u gevraagd (6 maart 2017) om EXACT DEZELFDE INFORMATIE aan mij te verstrekken als u de journalisten heeft verstrekt, dus zonder de additionele tijdsperiode.

U bent bij uw weigering gebleven. Correspondentie treft u in bijlage 2,3 en 4 aan.

 

Steun PVV Noord-Brabant

Steun de PVV

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

nieuwsbriefbanner