Vervolgvragen n.a.v. beantwoording statenvragen Rol CdK in Comité van de Regio's

Geacht college,

Naar aanleiding van de reactie op statenvragen van de PVV over de rol van de CdK in het Comité van de Regio's waar hij als rapporteur-generaal is benoemd van het Juncker Plan heeft de PVV vervolgvragen.

1. De PVV vroeg het college of het a-politieke ambt van Commissaris van de Koning zich laat verenigen met de politieke benoeming en de politieke opdracht van rapporteur-generaal van het Juncker-Plan. Uw college antwoordde dat het niet gaat om een politieke benoeming maar om een algemeen rapporteurschap.
In de agenda van het Comité van de Regio's van 7/8 december(1) en de verdere communicatie hierover(2) -ook voorafgaande communicatie van de CdK zelf(3)- wordt rapporteur Van de Donk zeer consequent betiteld als rapporteur namens de Europese Volkspartij/European People's Party (EVP / EPP). Dit is een Europese politieke partij, die beschouwd kan worden als de koepelpartij van het Christen Democratisch Appèl.

Hoe kan het college zijn stelling dat het niet om een politiek benoeming maar om een algemeen rapporteurschap gaat volhouden gezien de constatering dat het om een rapporteurschap namens de Europese Volkspartij - de EU koepelpartij van de CDA- gaat?

2. Gezien het feit dat het wel degelijk gaat om een rapporteurschap namens de 'Europese CDA', waarom heeft het college ingestemd met deze benoeming?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

(1) http://cor.europa.eu/en/events/Pages/120th-cor-plenary-session.aspx  

(2) http://cor.europa.eu/en/activities/plenary/Pages/120-Plenary-newsletter.htm

(3) http://commissaris.brabant.nl/post/123715177796/juncker-plan  

 

Beantwoording: pdfRol_CdK_in_CvdR_beantwoording_dd_18-04-2017.pdf