Brabantse PVV stelt vragen over puinhoop bij transitie veehouderij

Geacht college,

Tijdens informatiebijeenkomsten voor veehouders over de “transitie duurzame veehouderij” blijkt dat GS dit beleid veel te haastig en ondoordacht heeft ingevoerd. Zo is het stalderingsloket is nog steeds niet opgericht, doordat de provincie veel te laat is begonnen met de inrichting daarvan.
De PVV-fractie maakt zich grote zorgen over de onduidelijkheden van “transitie duurzame veehouderij” en het gebrek aan communicatie van GS richting de agrarische sector.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van het artikel: “Veel vragen Brabants beleid nog onbeantwoord¹” van de website van De Boerderij?
2. Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat het beleid van de “transitie duurzame veehouderij” veel te haastig en ondoordacht is ingevoerd? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat het schandelijk is dat Brabantse veehouders zich nog geen raad weten met het nieuwe beleid? Zo ja, op welke manier gaat GS de communicatie richting de agrarische sector verbeteren? Zo nee, waarom niet?
4. Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat doordat er nu nog geen stalderingsloket is, sommige veehouders die nu al verder willen voor problemen komen te staan? Zo ja, welke oplossing gaat GS voor deze groep aandragen? Zo nee, waarom niet?
5. Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat GS de schade voor boeren moet vergoeden, als ze door het ontbreken van het stalderingsloket niet kunnen uitbreiden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2017/8/Veel-vragen-Brabants-beleid-nog-onbeantwoord-173602E/

 

Beantwoording: pdfPuinhoop_transitie_veehouderij_beantwoording_dd_19-09-2017.pdf