PVV Brabant woedend over verschrikkelijke omstandigheden op Brabantse boerderij

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant is woedend over de verschrikkelijke omstandigheden waarin de paarden en koeien gehouden werden op een veehouderij “ergens in Brabant”, waar de NVWA recent een inval deed.[1]

Deze berichtgeving leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van het artikel “Doden dieren, rottend hooi en mest op de grond: inspectie valt binnen op Brabantse boerderij” in BN de Stem¹?
2. Deelt dit college de woede van de PVV over de verschrikkelijke omstandigheden waarop de paarden en koeien gehouden werden? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt dit college de mening van de PVV dat dit soort boeren en levenslang een verbod op het houden van dieren dient te krijgen? Zo nee, waarom niet
4. De provincie heeft in een nieuwsbericht op 11 september jl. aangegeven dat meer en beter controleren op veehouderijen hard nodig is en dat er ‘een uniform inspectieprogramma kan worden ontwikkeld waarmee alle veehouderijen in Brabant tussen 2018 en 2021 tenminste één keer kunnen worden gecontroleerd’.[2] Kan het college aangeven of dit programma, dat zal zorgen voor betere controle op veehouders, ook daadwerkelijk ontwikkeld gaat worden? En zo ja, gaat de provincie binnen dit inspectieprogramma voor meer en betere controle ook samen met de betrokken overheden meer inzet plegen ten aanzien van dierenwelzijn?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.bndestem.nl/brabant/dode-dieren-rottend-hooi-en-mest-op-de-grond-inspectie-valt-binnen-op-brabantse-boerderij~a5d8928a/ 

[2] http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/september/meer-en-beter-controleren-veehouderijen-nodig.aspx

 

Beantwoording: pdfInval_veehouderij_NVWA_beantwoording_dd_24-10-2017.pdf