PVV Brabant stelt vragen over asielverheerlijking door provinciebestuurders

Geacht college,

Volgens een artikel op Omroep Brabant van vrijdag 29 september 2017 is vanaf het provinciehuis een fietstocht voor 'vluchtelingen' georganiseerd.

De PVV Noord-Brabant heeft daarover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met dit evenement van Foodup!Brabant, dat werd opgeluisterd met de aanwezigheid van gedeputeerde Spierings?[1][2]

foodupasiel

2. Dankzij de plannen van het College, waarvoor in het bijzonder gedeputeerden Spierings en Van den Hout zich sterk maken, dreigen honderden agrarische familiebedrijven in Noord-Brabant te moeten stoppen, failliet te gaan of met hun inkomen onder de armoedegrens te belanden. Vindt het college het in dát licht bezien opportuun dat gedeputeerde Spierings gaat "wortelschieten" met asieleisers aan wie hier in Brabant gratis geld, gratis wonen, gratis zorg enzomeer beschikbaar wordt gesteld, op kosten van onder meer diezelfde boeren die u berooft van hun broodwinning?

3. Maakt dit project, georganiseerd door FoodUp!Brabant, deel uit van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood?

4. In welke pijler van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood past deze verheerlijking van de asielindustrie?

5. Is het college net als de PVV van mening dat er geen sprake moet zijn van 'wortelschieten op Nederlandse bodem' maar in hun eigen regio en dat dit dus een volstrekt verkeerd signaal richting onze éigen Brabanders is?

6. Kan het college uitleggen waarom de provincie volhardt in het faciliteren en idealiseren van de asielindustrie?

Namens de PVV Noord-Brabant,

P. van der Kammen
M. Boon

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/269921932/Vluchtelingen+maken+fietsend+kennis+met+Nederlandse+eetcultuur+Wortelschieten.aspx 

[2] http://www.foodupbrabant.nl/wortelen-nederlandse-maatschappij/ 

 

Beantwoording: pdfAsielverheerlijking_door_provincie_beantwoording_dd_24-10-2017.pdf