Statenvragen Veghelse varkenshouder bestraft voor verwaarlozing dieren

Geacht college,

Een Veghelse varkenshouder is 23 november veroordeeld voor het ernstig verwaarlozen van varkens op zijn bedrijf in Erp. De man is tweemaal eerder door de economische politierechter veroordeeld. De PVV betreurt het dat dit soort dierenbeulen geen levenslang houdverbod opgelegd krijgen van de rechter.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1) Heeft dit college kennisgenomen van het artikel ‘Veghelse varkenshouder bestraft voor verwaarlozing dieren’[1] op de website van het BD?

2) Deelt dit college de mening van de PVV dat dit soort dierenbeulen een levenslang houdverbod zouden moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

3) Is dit college bereid om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als voorwaarde op te nemen in de B.Z.V. 2.0, om te voorkomen dat veroordeelde dierenbeulen nog meer dieren kunnen gaan houden? Zo nee, waarom niet?

4) Is dit college bereid om een VOG als voorwaarde op te nemen om te kunnen stalderen, om te voorkomen dat veroordeelde dierenbeulen nog meer dieren kunnen gaan houden? Zo nee, waarom niet?

5) Is dit college bereid om een VOG als voorwaarde op te nemen in het flankerend beleid van de versnelling transitie veehouderij, met uitzondering van steun om het bedrijf te beëindigen, om te voorkomen dat veroordeelde dierenbeulen nog meer dieren kunnen gaan houden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.bd.nl/veghel/veghelse-varkenshouder-bestraft-voor-verwaarlozing-dieren~abaaf7a1/  

 

Beantwoording: pdfVeghelse_varkenshouder_beantwoording_dd_19-12-2017.pdf