PERSBERICHT: PVV Noord-Brabant stelt vragen over "Herindelingsfuik" Bladel

Geacht College,

Volgens een artikel in het ED van 15 december 2017 heeft de gemeenteraad van Bladel zich in ruime meerderheid uitgesproken vóór zelfstandigheid van de gemeenten. De bemoeienis van de provincie met het proces van regionale herindeling krijgt het stempel 'herindelingsfuik'.

De fractie van de PVV Noord-Brabant heeft de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel in het ED over de herindelingsfuik van de provincie[1]?

2. Waarom hebt u een provinciale ambtenaar op pad gestuurd om zich namens u met de indelingen en/of samenwerkingsvormen van gemeentes te bemoeien?

3. Bent u net als de PVV van mening dat gemeentes zelf een overleg met eventuele buurgemeentes kunnen beleggen en daar geen ambtenaar namens het college van GS voor nodig is? Zo nee, waarom niet?

4. Wat is de rol van de in het artikel genoemde ambtenaar in deze casus en met welke opdracht heeft u de ambtenaar gestuurd? Graag de exacte formulering van de opdracht zoals u die heeft meegegeven in deze casus dan wel in het algemeen bij het dossier veerkrachtig bestuur. Graag relevante stukken bijvoegen bij de beantwoording.

5. Waarom kiest u er stelselmatig voor zich op uitermate opdringerige wijze te bemoeien met gemeentelijke indelingen, zoals ook weer uit dit voorbeeld klip en klaar blijkt?

Namens de PVV Noord-Brabant,

P. van der Kammen

[1] https://www.ed.nl/bladel/herindelingsfuik-geeft-bladelse-fracties-bibbers-meerderheid-bladel-wil-zelfstandig-blijven~a3762d4c/ 

 

Beantwoording: pdfHerindelingsfuik_Bladel_beantwoording_dd_16-01-2018.pdf