Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 19 mei 2017,

behandelend het Statenvoorstel 18/17 over Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017;

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel Perspectiefnota,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

Constaterende dat:

Brabant landelijk de koploper is in drugsdumpingen;

Read More

alexandervanhattem