Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 20/18 A Perspectiefnota Brabant in beweging

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018 ter bespreking van Statenvoorstel 20/18A Perspectiefnota, Brabant in beweging

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 20 / 18A Perspectiefnota, Brabant in beweging

constaterende dat:

Read More