Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 17 november 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 27 oktober 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 54/17 Motie M56 (Statenvoorstel 19/17) - Continuering van Bijenimpuls voor Brabant

Constaterende dat:

Read More