Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 27 oktober 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 54/17 Motie M56 (Statenvoorstel 19/17) - Continuering van Bijenimpuls voor Brabant

Constaterende dat:

Read More

pdfMotie Stop de Stalbranden

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

Constaterende dat:

Read More

joycekardol