Louis Roks - home

Voorzitter,

de PVV vindt het Brabants erfgoed een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van onze provincie, en het dient -niet in de laatste plaats- om die reden gekoesterd te worden.

Ons erfgoed omvat ons gehele Brabantse culturele doen en laten, inclusief onze geschiedenis: van gildes, harmonieën en fanfares tot aan amateurtoneelverenigingen en zangkoren, carnaval of de kermis en van kloosters, heemkundekringen en monumenten tot aan streekproducten, molens en hoeves. Deze culturele basis legt een fundament onder het fenomeen van goed toeven in Brabant.

Read More

De PVV is om te beginnen van mening dat met deze begrotingswijziging bovenal een dienst verleend wordt aan Brussel om aan de knoppen in Brabant te kunnen draaien. Brabant Onwaardig dus Onwenselijk Onnodig, ik kom hier zo op terug.

Read More

Volgens een persbericht op de website van de provincie bemoeit de provincie zich op directe wijze met en subsidieert zij de integratie van statushouders in Tilburg.[1]

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Sinds wanneer is integratie van asielzoekers en statushouders een kerntaak van de provincie?

Read More

louisroks