Maikel Boon - home

Geacht college,

De fractie van de PVV is ervan geschrokken dat de provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas tachtig hectare bos in natuurgebied Leegveld in Deurne willen laten kappen. Volgens lokale actiegroepen gebeurt dit vanwege krankzinnige Europese regelgeving.[1]

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Tijdens de Statenvergadering van 1 juni jl. verliet de gehele fractie van de PVV Noord-Brabant de Statenzaal omdat gedeputeerde Johan van den Hout weigerde om de inhoudelijke vragen van de PVV te beantwoorden. Het is niet voor het eerst dat deze Brabantse bestuurder discutabel acteert. Gedeputeerde Johan van den Hout hield vorig jaar een cruciaal stikstofrapport voor Provinciale Staten achter.[1] 
Uit de gastopinie[2] in het Brabants Dagblad, geschreven door Henny Verhoeven, blijkt dat dit college niet alleen de PVV fractie negeert, maar ook weigert naar de Brabantse burger te luisteren.

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Op dit moment dreigt er een ramp voor de melkveehouders. Door het fosfaatplan in de melkveehouderij gaan er eind 2018 achthonderd gezinsbedrijven failliet, juist de gezinnen die geïnvesteerd hebben in moderne en diervriendelijke stallen. De PVV vindt dat dit college zijn prioriteiten qua lobbyen in Den Haag moet richten op de knelgevallen in de melkveehouderij en niet op nog meer doorgeslagen regelgeving, zoals een jaarlijkse APK op stallen.

Daarom de volgende vragen:

Read More