Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 9 november 2018, behandelend de begroting 2019,

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2018 ter bespreking van Statenvoorstel 48/18 begroting 2019

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019

Constaterende dat:

Read More