Spreektekst Perspectiefnota 2017

Voorzitter,

Een perspectiefnota schept verwachtingen, want het perspectief van ons Brabant, de perspectieven van onze Brabantse burgers, zijn de moeite van het bespreken waard. Er is ook genoeg om trots op te zijn in Brabant, op onze eigen tradities zoals onze gilden en carnaval, op de successen van ASML en Van de Leegte of dat vorig jaar PSV de landstitel opnieuw naar Brabant wist te halen. Aan bijvoorbeeld het perspectief op ons Brabantse landschap zijn ook mooie woorden te wijden, zoals onze grote Brabantse schrijver Antoon Coolen lang geleden al deed, ik citeer hem:

“Er vloeit goud over den boord van den hemel en het druipt op de aarderanden. Een leeuwerik stijgt, een zwarte stip sidderend in dit vuur van oranje, en klimt zingende naar de verre hoogte in het koude blauw. Het zonvuur stroomt en schiet langs de velden in den gewekten dag, vult de vennen en ’t springt te blikkeren in de bloote ruiten.”

Lees meer: Spreektekst Perspectiefnota 2017

Geacht college,

Nu uit onafhankelijk onderzoek (Ammoniak in Nederland – Enkele kritische kanttekeningen) is gebleken dat 30 jaar ammoniakbeleid geen meetbaar effect heeft op de hoeveelheid ammoniak in de lucht is voor zes agrarische vakbonden de maat vol: nieuwe maatregelen om ammoniak te reduceren moeten onderbouwd worden en aantoonbaar leiden tot reductie.
De PVV vindt het onredelijk en onbehoorlijk om aan boeren en tuinders dure maatregelen op te blijven leggen, zonder dat deze enig effect sorteren.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV-Brabant wil pas op de plaats bij ammoniakbeleid

De PVV Noord-Brabant is woedend over de uitspraken die gedeputeerde Johan van den Hout deed tijdens het Omroep Brabant-tv-programma KRAAKvan 2 april 2017.
Tijdens het interview kreeg de gedeputeerde voorgelegd “of wat de boeren doen erger is dan wat drugscriminelen doen?” Daarop antwoorde de gedeputeerde met:” Ja, dat is op veel grotere schaal.”

De fractie van de Partij voor de Vrijheid vindt deze uitspraken schandalig en heeft hierover vandaag bijgaande vragen aan het provinciebestuur gesteld.

Lees meer: Persbericht: Brabantse PVV laaiend over schandalige uitspraken gedeputeerde Van den Hout

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant verbaast zich over de uitspraken van gedeputeerde Johan van den Hout tijdens de themavergadering landbouw op 10 maart 2017 over de PAS-ontwikkelruimte.Deze uitspraken zijn tegenstrijdig met eerdere uitspraken van de gedeputeerde in de PS-vergadering van 10 juli 2015.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Statenvragen PAS ontwikkelruimte en parkeerplaatsen

Inbreng PS Stichting Automotive Campus

Voorliggend besluit ziet op het uiten van wensen en bedenkingen door PS bij deelname in de Stichting Automotive Campus. Voor alle duidelijkheid ligt de uitvoeringstaak- en bevoegdheid bij
GS, waarmee de inhoud van de ontwikkeling van de Automotive Campus nu niet aan de orde is, kaderstelling en financiering zijn in een eerder fase door PS behandeld in het programma werklocaties.

Lees meer: Inbreng PS Stichting Automotive Campus

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
In het Brabants Dagblad d.d. 8 maart 2017(1) is te lezen: ‘’De provincie lijkt meer geld aan het Brabantse gastronomiejaar 2018 uit te gaan geven dan eerder gesteld. Volgens de Bossche burgemeester Ton Rombouts doet de provincie flink 'van dittem', waarbij hij zijn duim over de ring- en wijsvinger wreef.’’ In navolging van onze Statenvragen d.d. 17 mei 2016(2), deze vervolgvragen over de het Europese gastronomiejaar 2018.

Lees meer: Persbericht PVV Noord-Brabant: Statenvragen Europese gastronomiejaar

Geacht college,

De PVV-fractie vindt het schokkend om in het artikel ”Prostituees, hertjes, drugsafval en zwijnen... Brabantse boswachters zien veel¹” van het Eindhovens Dagblad te lezen dat boswachters niet zijn uitgerust met de best mogelijke uitrusting.
Ondanks dat het Brabantse buitengebied een vrijplaats is geworden voor drugsdumpers, stropers, pooiers en allerlei andere soorten criminelen heeft het college in antwoord op eerdere Statenvragen van onze fractie aangegeven dat het niet van plan is om het toezicht in het buitengebied verder te verstevigen. Dat we daar bovenop ook nog eens moeten lezen dat Brabantse bijzondere opsporingsambtenaren in het buitengebied (groene boa’s) zoals boswachters op pad worden gestuurd zonder noodknop en/of verdedigingsmiddelen maakt de PVV-fractie woedend.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Brabant wil noodknop en verdedigingsmiddelen voor boswachters

Geacht college,

Akkerbouwers, varkenshouders en melkveehouders vinden het mestbeleid nadelig en niet nuttig voor hun bedrijf. Het beleid zou minder ingewikkeld en flexibeler moeten worden.
Boeren, als ook de PVV, vrezen bovendien dat de bodemvruchtbaarheid van akkerbouwpercelen door het huidige mestbeleid achteruit gaat.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Noord-Brabant net als boeren ontevreden over mestbeleid

Geacht college,

download 2

De PVV Noord-Brabant is er teleurgesteld over dat het aantal drugsdumpingen in Brabant vorig jaar is toegenomen tot een recordhoogte. Vooral in het oosten van Brabant had de politie de handen vol en landelijk is Brabant de nummer één drugsprovincie, in alle opzichten¹.
Brabant is nu nog altijd de mooiste provincie, maar door het lakse beleid van GS is Brabant hard op weg om het afvoerputje van Nederland te worden.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Statenvragen 'Weer meer drugsdumpingen in Brabant'

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant is teleurgesteld dat de provincie wil aansturen op de bouw van megastallen. Door de komst van deze megastallen zullen de traditionele, kleine familie- en gezinsbedrijven verdwijnen. De PVV Noord-Brabant is van mening dat kleine familie- en gezinsbedrijven in de landbouw thuishoren in Brabant.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Brabant stelt vragen over mogelijke komst megastallen