MOTIE stop de islamisering van Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 begroting 2017,

Constaterende dat:

- de islam een gewelddadige ideologie is;

- islam en democratie niet samengaan;

- de islam uiterst intolerant tot extreem gewelddadig is jegens vrouwen, homoseksuelen, andersgelovigen zoals Joden en Christenen, ongelovigen en afvalligen;

- de gematigde islam niet bestaat, maar een verzinsel is van naïevelingen die ongemakkelijke waarheden liever niet onder ogen zien;

- de islam ons bedreigt in ons vrije westerse bestaan;

Lees meer: MOTIE stop de islamisering van Brabant

Geacht college,

Op 8 november jl. viel in het Brabants Dagblad te lezen dat wethouder Gé Wagemakers van Oss zich tegenwoordig sterk afvraagt of de N329, de “Weg van de Toekomst” wel werkt en of de weg eigenlijk wel zo bijzonder is als bij de opening werd geschetst.[1] De uitspraken van de wethouder in dit artikel, gecombineerd met het gegeven dat dit project de provincie ruim 40 miljoen euro kostte[2], roepen bij de fractie van de PVV de volgende vragen op:

Lees meer: PVV Brabant ziet weinig toekomst in 'Weg van de Toekomst' bij Oss

De Brabantse PVV-fractie heeft met verbazing kennis genomen van plannen voor plaatsing van windturbines bij Helmond, één van de windarmste gebieden van Nederland. Evenzeer is er verbazing over het enthousiasme hierover dat vanuit de Bossche provincietoren te horen is.

Windmolens zijn volgens de PVV in Helmond 'Jan Doedelmolens', omdat ze volstrekt nutteloos zijn. Bij de statenvragen is een windkaart voor Nederland op 100 meter hoogte gevoegd.

Lees meer: PVV: Windindustrie in windarm Helmond? Windmolens zijn daar Jan Doedelmolens!

Spreektekst Burap 2016

Voorzitter, we bespreken vandaag de bestuursrapportage 2016, een alles-in-een statenvoorstel. In plaats van een rapportage over de voortgang van de begrotingsplannen 2016 ligt de nadruk op een hele reeks begrotingswijzigingen en besluiten we behalve over de voortgang ook vooral over die vele begrotingswijzigingen en over een nota reserves.

Lees meer: Spreektekst Burap 2016

De PVV in de Brabantse Staten is woest over het bericht dat de minister en de gedeputeerde, beiden van de VVD, eerst gaan kijken of de problemen op de A67 ook met slimme oplossingen aangepakt kunnen worden.

"Er is maar één slimme oplossing en dat is de asfalteermachine", aldus PVV-statenlid Harry van den Berg, die er aan toevoegt dat tenminste tot de verbreding het inhaalverbod voor vrachtwagens weer ingevoerd moet worden.

Volgens de PVV heeft de VVD de Brabantse automobilist flink in de steek gelaten: "De VVD heeft in Noord-Brabant de Ruit rond Eindhoven weggegeven, de N279 bij Helmond gehalveerd en gaat nu ook nog de A67 opnieuw vertragen: schaamteloos!"

Lees meer: Brabantse PVV woest over VVD-getreuzel bij verbreding A67

Statenvragen PVV NB over afschieten wisent

Geacht college,

Volgens een bericht op Omroep Brabant[1] is vanochtend in de Maashorst een wisent doodgeschoten die eerder een boswachter had gebeten en op een bezoeker was afgestormd.
Volgens Stichting de Maashorst en de natuurbeherende organisatie ARK Natuurontwikkeling was afmaken ‘de enige optie’. Dit roept bij de PVV-fractie de volgende vragen op:

Lees meer: Statenvragen PVV NB over afschieten wisent

Statenvragen vrachtverkeer grensdorpen

De Brabantse PVV-fractie heeft al meerdere malen aandacht gevraagd voor de problemen rondom tolontwijkend vrachtverkeer door de dorpen Baarle-Nassau en Chaam. Keer op keer is gevraagd om direct verbodsborden voor doorgaand vrachtverkeer te plaatsen, hetgeen telkens om bureaucratische redenen door de VVD-gedeputeerde Van der Maat werd geweigerd.

De PVV is het getreuzel meer dan zat en vraagt het provinciebestuur in een tweetal vragen wat er zo moeilijk is aan het plaatsen van een paar verkeersborden en of de regeltjes, die het plaatsen kennelijk verhinderen, belangrijker zijn dan de leefbaarheid en veiligheid van de inwoners.

Lees meer: Statenvragen vrachtverkeer grensdorpen

Voorzitter, in het voorliggende voorstel voor wijziging van de Verordening Ruimte zit een tegenstrijdigheid. Dit college toont in haar afwegingen een zekere mate van willekeur in de omgang met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) bij de beoordeling van de verzoeken tot kaartaanpassingen. In het ene geval is dit ruimtelijk natuurbeleid bijna heilig en onaantastbaar, in het andere geval mag er mee gemarchandeerd worden, als het dit college toevallig goed uitkomt.

Lees meer: Spreektekst Wijziging Verordening Ruimte Kaartaanpassingen

De PVV Noord-Brabant is woedend op Commissaris van de Koning Wim van de Donk, die onlangs in Brussel benoemd werd tot rapporteur-generaal van het Juncker-plan. Met dit plan, waarvan Van de Donk nu de kartrekker in de regio's moet worden, wil voorzitter van de Europese Commissie Juncker 630 miljard euro uitgeven aan met name doorgeschoten duurzaamheidsuitgaven. Net zoals bij de meeste andere Brusselse subsidies profiteren vooral de zuidelijke en oostelijke landen, en de EU-uitgaven zijn dan ook niet meer dan een socialistisch herverdelingsmechanisme.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Brabantse Commissaris van de Koning als knecht van Brusselse Eurocraten zeer...

Statenvragen mestvisie

Geacht college,

De PVV-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de visie op mest¹ die de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) naar aanleiding van de Brabantse mestdialoog heeft opgesteld.

De PVV fractie vreest dat met het mogelijke verbod op de opslag van drijf- en/of stalmest van de provincie de weidegang van vee beperkt gaat worden.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen mestvisie

Statenvragen huisdierdumpingen in Brabant

Geacht college,

De PVV-fractie heeft met groot afgrijzen kennis genomen van de artikelen “zeventien cavia’s gedumpt in bos bij Bergen op Zoom ¹” van BN de stem en “Hond vastgebonden aan boom in Liesbos Breda: ‘Een hond dumpen doe je niet’ “van omroep Brabant ²

De PVV vindt het afschuwelijk dat er huisdieren in bossen gedumpt worden.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen huisdierdumpingen in Brabant

Geacht college,

De PVV-fractie heeft met weerzin kennis genomen van het artikel “Geen geknoei meer met mest¹” van het Eindhovens Dagblad.
Volgens het artikel wil de provincie een verbod op de opslag van drijfmest.
De PVV Noord-Brabant is van mening dat agrariërs de mogelijkheid moeten houden om drijfmest over het agrarische land uit te rijden.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Lees meer: PVV Brabant stelt vragen over verbod op opslag van drijfmest

De PVV Noord-Brabant is verbolgen over de beantwoording door het college van GS op Statenvragen over de rol van Sportservice Noord-Brabant bij het bezoek van kinderen aan een moskee in Roosendaal tijdens de kindersportweek. Het college weigert een inhoudelijke reactie te geven op de gestelde vragen, omdat zij deze als ‘suggestief’ en in strijd met artikel 1 van de Grondwet beoordeelt. Ondertussen spreekt GS wél uitdrukkelijk haar steun uit aan de samenwerking met de moskee. PVV-fractievoorzitter Van Hattem: “Het getuigt van pure minachting van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers om Statenvragen niet inhoudelijk te beantwoorden.”

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Schandalige en minachtende reactie college op Statenvragen over kindersportweek...

Spreektekst Verordening Kwaliteit VTH

Voorzitter, over het beleid rond VTH is veel discussie mogelijk, maar in voorliggende verordening zit de crux in artikel 3 inzake betrokkenheid PS: deze is slechts op hoofdlijnen, wat een rekkelijk en arbitrair begrip is. Bovendien stelt de toelichting dat “politiek-bestuurlijke overwegingen van gemeenteraad en PS (...) geen betrekking zullen hebben op de organisatorische kwesties van bezetting die tot de competentie van de directeuren van de diensten behoort.”

Lees meer: Spreektekst Verordening Kwaliteit VTH

Voorzitter,

Vanmiddag gaan we besluiten of we wel, of niet 4.720.000 geoormerkte Eurie’s uit het Brede Doel Uitkerings-potje ter beschikking gaan stellen voor de zogenaamde “Starttrance”.

Deze “starttrance” is een uitgewerkt voorstel van de Stuurgroep Netwerkprogramma Branbantstad alwaar wij als provincie aan gaan co-financieren.

Lees meer: Spreektekst Begrotingswijziging Starttrance Uitvoeringsprogramma Ontwikkelingsagenda Spoor, HOV en...