De Brabantse PVV-fractie roept de gemeentebesturen op voorzichtig te zijn met het snijden in het budget voor wegenonderhoud. Slechte wegen en fietspaden kunnen gevaar opleveren en werken verpaupering van het straatbeeld in de hand met alle negatieve gevolgen op de omgeving van dien.

De PVV roept op de wegen goed te onderhouden en drastisch te bezuinigen op alle multiculti, kunst-, klimaat- en milieusubsidies. Dit niet alleen in tijden van bezuiniging, maar het moet maar eens voor altijd over en uit zijn met de subsidieslurperij die ongekende vormen aangenomen heeft.

Read More