De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op donderdag 30 juni 2011

Constaterende

Read More

De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 22 april 2011 ;

Overwegende :

Read More