Onlangs heeft de CdK brieven[1] verstuurd aan de Brabantse gemeenten met betrekking tot de verhoogde opgave ter realisatie van langdurige opvang asielzoekers. Deze brieven heeft de CdK verstuurd vanuit haar rol als rijksorgaan, maar uit de verstuurde documenten blijkt, gezien de vormgeving, ook betrokkenheid van de provincie.[2]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More

Voorzitter, de Burap is een van de onderdelen van de Planning & controlcyclus. Het is een integraal document waar PS de ruimte hebben om beleid bij te sturen. En dat het beleid in Brabant drastisch moet worden bijgesteld, dat is glashelder.

Voorzitter, terwijl GS trots koketteert met het volgens planning lopen van meer dan driekwart van de doelen, bezwijkt Nederland en dus ook Brabant onder een verstikkende druk van gecreëerde crisissen.

Read More

Geacht college,

De Efteling is voornemens het Spookslot te slopen. De sloop staat gepland vanaf 5 september, morgen dus . Van de Werkgroep Nostalgische Efteling ontvingen de leden van Provinciale Staten een urgente e-mail (bijlage 1), waarin zij Provinciale Staten attenderen op het feit dat er vleermuizen gesignaleerd zijn bij het Spookslot.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende Statenvragen:

Read More