Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 17 december 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 75/21 Slotwijziging 2021,

Constaterende

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juli 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 29/21 Verordening treasury Noord-Brabant 2021

constaterende dat

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 juli 2021, behandelend statenvoorstel 29/21 Verordening treasury Noord-Brabant 2021

Besluiten

Read More