Geacht college,

Zie onderstaande tweet:

image004

Dit leidt tot de volgende vragen:

      1       Vindt het college het een gedeputeerde waardig om een dergelijke uitspraak te doen over een democratisch gekozen politieke partij?

      2.     Spreekt gedeputeerde Van den Hout in zijn tweet namens het gehele college?

      3.     De uitspraak van gedeputeerde Van den Hout impliceert dat hij ook de PVV Noord-Brabant racistisch vindt.   Deelt het college deze mening?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Ronald Dol

Mariëtte Frijters-Klijnen

Alexander van Hattem

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Jan Kerkhoff

Joyce Kardol

Beantwoording: pdfTweet_vd_Hout_over_PVV_beantwoording_dd_13-01-2015.pdf

Geacht college,

Op Telegraaf.nl [1] is te lezen dat kredietbeoordelaar Fitch afgelopen week de kredietstatus van Frankrijk neerwaarts heeft bijgesteld. Eerder werd dat al gedaan door Standard & Poor's in januari 2012 en Moody's in november 2012.

In november 2011 en juni 2012 riep de PVV Noord-Brabant het college op om het Brabantse belastinggeld dat in het buitenland is geparkeerd terug te halen naar Nederland.

De berichtgeving leidt tot de volgende vragen:

Read More

Na onderzoek van openbare documenten die betrekking hebben op Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018 heeft de PVV schokkende ontdekkingen gedaan. Zo is er voor tonnen aan Brabants belastinggeld besteed bij KesselsKramer in Amsterdam, waarvan de heer Erik Kessels, een persoonlijke kennis van de artistiek leider Martijn Sanders van Eindhoven|Brabant2018, directeur is.

"Opdrachten aan de heer Kessels persoonlijk voor ruim 40.000,- euro voor zo'n 150 uurtjes werk waren bijvoorbeeld geen uitzondering", zegt Mariëtte Frijters-Klijnen, vicefractievoorzitter van de PVV in Brabant. "Ik heb me in alle ernst afgevraagd of er in Noord-Brabant geen geschikte bedrijven te vinden waren, die dezelfde werkzaamheden beter en vooral goedkoper konden uitvoeren."

Ook een rekening voor een juridische check op een documentje van nog geen 2 ½ kantje schoot de PVV in het verkeerde keelgat. "3 uur à raison van 300 euro per uur is belachelijk", zegt Frijters, "zeker omdat dit is uitbesteed aan een advocatenkantoortje in Amsterdam, waarbij Martijn Sanders nota bene zelf als adviseur werkzaam is!"

De PVV is van mening dat de deksel van de Culturele Hoofdstad beerput gelicht moet worden en verzoekt het college van Gedeputeerde Staten, naast het beantwoorden van indringende vragen over bestedingen en belangenverstrengeling, een onafhankelijk en diepgaand onderzoek in te laten stellen naar verdere onregelmatigheden bij het projectbureau.

Onderstaand de Statenvragen: 

Read More