Voorzitter, geld verbranden is een sterk ontwikkelde competentie geworden bij dit college. Vier miljoen rijksbijdrage Klimaat en Energie, te besteden aan ambtenarencapaciteit voor nog meer klimaatkolder, wil het college gretig aan het organisatiekostenbudget toevoegen. De PVV pleit ervoor dit belastinggeld linea recta terug naar het Rijk te storten.

Read More

Vooropgesteld: in maart hebben Brabanders massaal een signaal afgegeven verandering te willen, een andere koers dan de afgelopen jaren. Er is dan ook een dure plicht om die verandering waar te maken en te kiezen voor een andere bestuurscultuur en ander beleid. Voor een Brabant waar de belangen van onze burgers en onze boeren voorop staan. En waar ook transparantie en open en eerlijk handelen belangrijke uitgangspunten zijn.

Read More

Het is het paard achter de wagen spannen om van een “voorspelbaar vraaggestuurd systeem naar een minder voorspelbaar aanbodgestuurd energiesysteem” te gaan waarbij “het aanbod regeert”.

Daarbij wordt niet alleen de betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet, maar ook nog eens onze welvaart ten grave gedragen: netbeheerders investeren hiertoe jaarlijks 3,9 miljard euro in het elektriciteitsnet, een verdubbeling ten opzichte van 2019, en dat is nog niet eens voldoende.

Read More