Het scheppen van een artistieke fantasiewereld kan bijzonder 'cultureel' of 'kunstzinnig' zijn. Maar om volstrekt blind voor de buitenwereld in zo'n fantasiewereld te leven is buitengewoon deerniswekkend.

Helaas is dat nu precies wat de coalitie in het Brabantse Provinciehuis doet als het gaat om cultuurbeleid: terwijl heel Nederland moet bezuinigen, terwijl de laatste miserabele eurocent moet worden omgedraaid, fantaseren zij er lustig verder op los om de 45 miljoen euro die waren gereserveerd voor Eindhoven Culturele Hoofdstad alsnog te besteden aan een artistiek-zweverig nepwereldje, onder het mom van 'cultuur'.

De hamvraag is: wat is cultuur? De andere cruciale kwestie -na het God-zij-dank niet winnen van de titel- is 'wat te doen met de 45 miljoen euro die voor het elitefeest waren gereserveerd?'

Cultuur is een enorm breed begrip, maar laten we ervan uitgaan dat de meeste mensen cultuur wel beschouwen als een begrip dat zaken omvat zoals muziek, film, verenigingsleven, toneel, zang, kunst, amusement, literatuur, musea, sport & spel. Ofwel zaken waarmee mensen hun leven meer zin, inhoud en plezier geven en waarmee het begrip 'samenleving' betekenis krijgt.

Read More

Volgens het college van Gedeputeerde Staten moet het provinciehuis voor 33,4 miljoen euro worden verbouwd. Eerder stelde de PVV-fractie het college vragen over deze belastinggeldverslindende verbouwing.
De provincie beoogt met deze verbouwing toe te gaan naar een flexplekkenhuisvesting voor de gehele organisatie, het zogenaamde scenario 'innovatief'. Een eveneens overwogen scenario voorziet in renovatie met aanpak van de noodzakelijke knelpunten (scenario 'Noodzakelijk aanpassen'. Aldus het rapport 'Huis van de provincie' (Veldhoen+Company) uit juni 2010 dat de basis vormt voor de verbouwingsplannen inclusief begroting.

Read More