Geacht college,

Tijdens de PS-vergadering van vrijdag 2 februari jl. heeft gedeputeerde Van der Horst aangegeven dat de verslagen van de klimaattafels en RES-sen bij de provincie op tafel liggen en opgevraagd kunnen worden.

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

De provincie heeft 2,3 miljard euro aan verstrekte leningen uitstaan (Jaarrekening 2022, bijlagenboek blz. 25-34/ begroting 2024, bijlagenbundel blz 54-60), waarvan 1,7 miljard euro aan decentrale overheden buiten Noord-Brabant, het overgrote deel gemeentes.

Over dit onderwerp heeft de PVV Noord-Brabant de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Onderzoek van Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem heeft middels uitgebreide reportage[1][2] dubieuze verrijkingspraktijken en mogelijk grootschalige belastingontwijkingsconstructies aan het licht gebracht over de XXL-logistiek.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More