Amendement ‘zet bescherming erfgoed centraal’

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 26 mei 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 23/23 kadernota en ontwerpbegroting Hollandse Waterlinies

Besluiten in ontwerpbesluit 23/23 B

“Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies.”

Lees meer: Amendement ‘zet bescherming erfgoed centraal’

Amendement Farmer Friendly keurmerk

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend het Statenvoorstel 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4;

Besluiten de concept Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4, opgenomen als bijlage 1 bij het ontwerpbesluit 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4 en vastgelegd als GML-bestand met plan-IDN: NL.IMRO.9930.IOVwijzregels4-va01, als volgt te wijzigen:

Lees meer: Amendement Farmer Friendly keurmerk

Amendement terug naar 2028 versie wijziging IOV 4

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 maart 2023, behandelend het Statenvoorstel 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4;

Besluiten de concept Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4, opgenomen als bijlage 1 bij het ontwerpbesluit 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4 en vastgelegd als GML-bestand met plan-IDN: NL.IMRO.9930.IOVwijzregels4-va01, als volgt te wijzigen:

Lees meer: Amendement terug naar 2028 versie wijziging IOV 4