Amendement “verbeteren informatietoegankelijkheid en informatievoorziening”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 december 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 82/22 Rapporten Zuidelijke Rekenkamer “Vervolgonderzoek Informatieveiligheid Provincie Noord-Brabant” en “Informatietoegankelijkheid Provincie Noord-Brabant”

Besluiten in Ontwerpbesluit 82/22 B:

Lees meer: Amendement “verbeteren informatietoegankelijkheid en informatievoorziening”

Amendement “Gelijke monniken, gelijke kappen”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 december 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 70/22 'Procedure wensen en bedenkingen inzake een geldlening uit de immunisatieportefeuille aan Stichting Belevenispark Pukkemuk voor realisatie van een
vakantiepark met bijbehorende centrale voorzieningen.'

Besluiten in Ontwerpbesluit 70/22 B:

Lees meer: Amendement “Gelijke monniken, gelijke kappen”