Statenvragen: bussen Arriva laten leerlingen staan

Geacht college,

In het Brabants Dagblad van vrijdag 11 september jl staat het relaas te lezen van leerlingen en studenten die in de regio Langstraat / Land van Heusden en Altena het slachtoffer zijn van structurele problemen met het Openbaar Vervoer.
Volle (buurt)bussen van Arriva, rijden haltes voorbij of moeten (in het geval van de Interliner Breda - Gorinchem) nee verkopen zodat leerlingen / studenten vaak urenlang staan te wachten om een plekje te bemachtigen om van A naar B te kunnen reizen.

Het meest schrijnend is de situatie voor de leerlingen van de praktijkschool MET in Waalwijk: Leerlingen die net wat meer structuur nodig hebben in hun leven, kunnen het moeilijk begrijpen dat de volle bussen niet stoppen en aan hun neus voorbij rijden. De PVV Noord-Brabant fractie vind de gehele gang van zaken asoluut niet kunnen en heeft daarom de volgende vragen:

1          Bent u op de hoogte van de structurele problematiek in het Openbaar Vervoer en dan met name het leerlingen / studenten vervoer in de regio Langstraat / Land van Heusden en Altena, zoals omschreven in het stuk in het Brabants Dagblad van 11 september 2015?

2          Vindt u het net zoals de PVV Noord-Brabant beschamend dat leerlingen / studenten het slachtoffer zijn van verkeerde planningen / inzet capaciteit van materieel van de concessiehouder Arriva in dat gebied?

3          Bij de OV aanbestedingsdocumenten werd in 2012 gesproken over "Een ademende concessie met prikkels voor innovatie. De reiziger staat centraal in de nieuwe concessies". De huidige concessiehouder Arriva is bij het aanvaarden van opdracht akkoord gegaan met deze bepaling. Bent u het eens met de fractie van de PVV dat Arriva deze bepaling dus flexibiliteit en daarmee de belangen van de reizigers met een korreltje zout neemt? Zo ja, wat gaat u hier aan doen en hoe snel kunnen de gedupeerden verbetering verwachten?

4          In hoeverre is het in deze statenvragen benoemde structurele capaciteitsprobleem al aan de orde geweest in het strategisch ontwikkelteam en wat voor maatregelen zijn daar afgesproken?

Vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie Noord-Brabant

Willem Bakker

(1) http://www.bd.nl/regio/waalwijk-heusden-e-o/waalwijk/urenlang-wachten-op-de-bus-in-waalwijk-1.5229523

 

Beantwoording: pdfBuurtbus_Arriva_beantwoording_dd_29-09-2015.pdf