Statenvragen Regelgeving frustreert Beter Leven voor kippen

Geacht college,

Nederlandse slachtkippenhouders moeten per 1 januari 2023 voldoen aan de eisen voor het Beter Leven Keurmerk, willen zij hun vlees nog kunnen afzetten in Nederlandse supermarkten. Op de site van Omroep Brabant viel afgelopen woensdag te lezen dat kippenboeren die overdekte uitloopstallen willen bouwen om aan de regels van het keurmerk te voldoen compleet vastlopen in langdurige vergunningstrajecten.[1]

Daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat het traject van een vergunning voor zoiets als de bouw van een overdekte uitloop zo’n vijf jaar duurt? Zo ja, kan het college aangeven waarom?

2. Is het college het met de PVV eens dat vergunningstrajecten voor de bouw van stallen die de diervriendelijkheid enorm verbeteren met spoed dienen te worden afgehandeld?

3. Kan het college daarnaast aangeven hoe het aankijkt tegen de suggestie om van kippenhouders alleen een melding te verlangen en geen vergunningsaanvraag, wanneer het gaat om aanpassingen aan stallen die nodig zijn voor de eisen van het Beter Leven Keurmerk?

4. In het artikel lezen we verder: ‘Het ministerie geeft aan dat er gesprekken worden gevoerd met de pluimveesector en zo nodig met gemeentes en provincies om knelpunten, zoals vergunningsprocedures, op te lossen.’ Kan het college aangeven of deze gesprekken al hebben plaatsgevonden en zo ja, wat de vorderingen zijn?

5. Ook wordt het aspect van uitstoot naar voren gebracht. Zo stelt woordvoerder Niels Dorland van de Dierenbescherming het volgende: “Kun je bijvoorbeeld de extra uitstoot van een uitloop aan de stal wegstrepen tegen het feit dat er veel minder kippen worden gehouden? Op die vraag hebben we nog geen antwoord.” Kan het college aangeven of er op deze vraag al een antwoord valt te geven? Zo nee, waarom niet?

 

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3432911/boer-jan-gunt-zijn-kippen-een-beter-leven-maar-de-regels-staan-in-de-weg