Eindelijk openbaar declaratieregister in Brabant dankzij PVV

Na de ophef over berichtgeving van RTL nieuws over declaraties van bestuurders heeft de PVV in Noord-Brabant het college van gedeputeerde staten gevraagd om naast een subsidieregister ook een publiek toegankelijk declaratieregister in het leven te roepen. In antwoord op schriftelijke vragen van Statenlid Patricia van der Kammen zegt het college van Gedeputeerde Staten toe dat per 1 juli 2012 een openbaar declaratie- en onkostenregister in werking zal treden.
Van der Kammen: "Onze fractie is blij met deze toezegging. Het is bizar dat pas na een actief verzoek van RTL nieuws deze informatie geleverd wordt. De kosten die de provincie maakt voor de bestuurders moeten gewoon transparant gepresenteerd worden zodat de belastingbetalers kunnen zien hoeveel kosten worden gemaakt voor zaken als abonnementen, dienstreizen en diners. Wij zijn er trots op dat dit resultaat nu eindelijk bereikt is dankzij onze statenvragen."

Onderstaand de vragen met antwoorden van Gedeputeerde Staten:

Antwoord GS schriftelijke vragen onkostenvergoedingen en declaraties