Amendement Starttranche spoor, HOV en knooppunten

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 september 2016, ter bespreking van Begrotingswijziging 62/16 Starttranche Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten

Constaterende:

Dat met deze begrotingswijziging de middelen uit de BDU-reserve beschikbaar worden gesteld die nodig zijn voor de uitvoering van de Starttranche van het Uitvoeringsprogramma spoor, HOV en knooppunten;

Dat deze Starttranche een lijst met toekomstgerichte maatregelen en onderzoeksvoorstellen is, opgesteld door de provincie en de Brabantstad-partners, later overgenomen door de Stuurgroep Netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar en vervolgens door GS is vastgesteld;

Overwegende:

Dat projectvoorstel 1 (in cluster 1: HOV-assen versnellen) in de Starttranche, waarbij de provincie aanpassingen gaat cofinancieren waarmee de voor de “OV bereikbaarheid van Station ’s-Hertogenbosch essentiële Van Berckelstraat en Stationstunnel exclusief voor OV en nood- en hulpdiensten gebruikt gaan worden”, desastreuze gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het centrum van ’s-Hertogenbosch;

Dat ondernemers gevestigd aan de Van Berckelstraat en de omgeving Stationstunnel moeten vrezen voor omzetverlies, omdat hun onderneming na deze maatregel niet meer op een zichtlokatie – een doorgaande route met dagelijks veel verkeer – gevestigd is;

Dat de binnenstad van ’s-Hertogenbosch extra belast wordt met uitlaatgassen en fijnstof van automobilisten die om moeten rijden en vast komen te zitten in de spits, vanwege het afsluiten van een tweetal verkeersslagaders in de stad voor een snellere doorstroming van een paar bussen naar het station;

Besluiten:

Bij Ontwerpbesluit 62/16 B

“1. In te stemmen met de begrotingswijziging van €4.720.000 ten behoeve van de Starttranche van het Uitvoeringsprogramma van de Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten.”

Te vervangen door:

"1. Uit het ‘Overzicht van clusters en maatregelen in de Starttranche’ projectvoorstel 1 ‘Verbeteren OV (bus) bereikbaarheid Centraal Station ’s-Hertogenbosch’ te schrappen en het totaalbedrag van de begrotingswijziging bij te stellen naar €4.520.000.

2. In te stemmen met de begrotingswijziging van €4.520.000 ten behoeve van de Starttranche van het Uitvoeringsprogramma van de Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten.”

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Willem Bakker