PVV Noord-Brabant: “Geld moet kennelijk op, hoe dan ook.”

De PVV Noord-Brabant liet deze maand een gerenommeerd bureau middels een representatief onderzoek nagaan hoe de Brabantse burgers aankijken tegen de kandidaatstelling Culturele Hoofdstad 2018, of zij het idee hadden dat er voor deze kandidaatstelling voldoende draagvlak bestond onder de Brabantse bevolking, of er voldoende is ingezet op het creëren van draagvlak, of het uitgeven van 100 miljoen euro voor het project een verstandige keuze was, en of het na het niet behalen van de titel gewenst is de gereserveerde middelen alsnog aan (nagenoeg) dezelfde projecten en doelen te besteden.

De uitkomsten zijn ronduit schokkend. Van de respondenten met een uitgesproken mening over het onderwerp vond meer dan 70% dat er onvoldoende draagvlak bestond en ook onvoldoende op draagvlak was ingezet. Slechts 12% van alle respondenten vond de initiële besteding van 100 miljoen euro een goed idee. Na het niet behalen van de titel vindt slechts 19 % van de respondenten het een goed idee om de voor Culturele Hoofdstad gereserveerde middelen alsnog in zetten voor dezelfde of nagenoeg dezelfde doelen en projecten. VVD kiezers zijn daarbij het stelligst in het afkeuren van dat idee, op de voet gevolgd door SP-, D66- en PVV-stemmers.

Met nog minder draagvlak onder de Brabantse bevolking dan gedeputeerde Van Haaften wil doen geloven lijkt het er stellig op dat het College de ingezette plannen die er lagen voor Culturele Hoofdstad koste wat kost wil gaan uitvoeren. Kennelijk moet het daarvoor gereserveerde geld op: 45 miljoen euro provinciaal belastinggeld maar liefst.

De Gedeputeerde rommelt een verantwoordingsnotitie over het mislukte Culturele Hoofdstad dossier in elkaar die de oorzaak van het niet behalen van de titel overal neerlegt behalve bij de elitaire programmamakers en hun ja-knikkende vriendjes. Zo wordt gesuggereerd dat er draagvlak was, terwijl die stelling nergens op gebaseerd is. Voorts ontbreekt een financiële verantwoording in de evaluatie, waar het college anders altijd de mond vol heeft van 'integrale' verantwoording. Volgens de Gedeputeerde worden de kosten pas verantwoord bij de jaarrekening van de Provincie, die in mei 2014 op de agenda staat.

Tot overmaat van ramp komt het College in de Statenvergadering van vrijdag 13 december met een draak van een uitvoeringsnotitie in reactie op een motie van de kritiekloze coalitiepartijen om de subsidie van een aantal grote op het Culturele Hoofdstad dossier meeliftende kunstprojecten veilig te stellen. Het gaat hier om ruim 5 miljoen euro belastinggeld, die de coalitiepartijen VVD, CDA en SP op een achternamiddag even uitdelen.

Mariëtte Frijters-Klijnen

PVV Noord-Brabant