PVV Noord-Brabant: Wat te doen met 40 miljoen?

Het publieke geld brandt kennelijk in de zakken van het Brabantse provinciale college.

Gedeputeerde Staten willen alweer 40 miljoen euro gaan uitgeven aan kunst en cultuur. Die 40 miljoen is wat nog over is na de voor Culturele Hoofdstad gereserveerde 50 miljoen euro, waar dus inmiddels al minstens 10 miljoen van verdampt is. De voorgestelde opzet is vrijwel identiek aan het mislukte culturele hoofdstad-project.

“De vraag moet niet zijn hoe het overgebleven publieke geld van Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018 zo snel mogelijk moet worden opgemaakt. De vraag moet zijn wat een goede culturele infrastructuur is en hoe die kan worden gerealiseerd”, aldus PVV Statenlid Mariëtte Frijters.

“We herinneren ons allemaal waarop Culturele Hoofdstad is geflopt. Op draagvlak onder de bevolking! De Brabander wil geen hoogdravende kunstadviesbureaus die met projecten komen die geen mens wil bezoeken.”

Na het mislopen van de titel Culturele Hoofdstad heeft de PVV Noord-Brabant wederom een representatieve enquête laten uitvoeren, in vervolg op de draagvlakmeting over ditzelfde onderwerp ruim een jaar eerder. Op de vraag of het een goed idee is de gereserveerde middelen voor het BSCH2018 project alsnog aan dezelfde of nagenoeg dezelfde projecten en doelen te besteden, antwoordt slechts 19% van de totale respondentgroep dat een goed idee te vinden. Opvallend is dat het de VVD kiezers zijn die daar het meest uitgesproken over zijn.

Slechts 16% van de respondenten vindt cultuur een kerntaak van de provincie, nog eens 29% vindt dat dit weliswaar een provinciale taak is, maar enkel historisch erfgoed of monumentenzorg zou moeten betreffen.

Op 3 of 4 juli aanstaande beslist Provinciale Staten of de overgebleven 40 miljoen euro publiek geld alsnog kan worden besteed aan kunst en cultuur.