Provincie Noord-Brabant blokkeert debat arbeidsmigratie

De PVV in de Provinciale Staten heeft geen goed woord over voor het optreden van gedeputeerde Pauli en de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en SP in de aanpak van arbeidsmigratie in Brabant. ´Arrogant wordt de volksvertegenwoordiger gepasseerd door een debat te blokkeren over arbeidsmigratie´, aldus PVV-Statenlid Joyce Kardol.

In het rapport ´Arbeidsmigratie in Noord-Brabant´ is te lezen dat de provincie arbeidsmigranten uit Midden of Oost-Europa wil gaan faciliteren door een regiegroep op te zetten voor € 600.000. Deze grote aantallen arbeidsmigranten hebben voor veel problemen gezorgd, zoals verdrukking op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, maar ook sociale frictie en massale uitkeringsfraude, zoals recent in de media de aanpak fraude van Poolse arbeidsmigranten en ´Fraudeturken´. ´De PVV is er voor de Brabander en wil dat de eigen inwoners voorrang krijgen bij de toewijzing van woningen in Brabant. Maar ook Brabanders in de WW moeten voorrang krijgen bij werving. De PVV wil landelijk dan ook de tewerkstellingsvergunning opnieuw invoeren voor arbeidsmigranten´ aldus Kardol.

De PVV zal Gedeputeerde Staten ter verantwoording roepen tijdens de behandeling van de Begroting 2019 op 9 november om zo het plan voor arbeidsmigratie tegen te houden. Hiervoor zal de fractie een amendement en motie indienen.