Persbericht: Brabantse PVV wil eerlijker stikstofbeleid voor onze boeren

Vrijdag 13 december ’19 is het erop of eronder voor de Brabantse boeren. De zogenaamde hernieuwde Brabantse aanpak stikstof die komende vrijdag op de agenda van Provinciale Staten staat is volgens de fractie van de PVV Noord-Brabant net zo'n gedrocht als de eerdere stikstofplannen waarmee het provinciebestuur de Brabantse boeren heeft opgezadeld.

Deze “vernieuwde” Brabantse aanpak stikstof is een politiek compromis waar onze boeren nauwelijks iets mee opschieten. Er wordt zeer summier geschoven met deadlines om de veehouders een klein beetje meer lucht te geven, met als resultaat dat onze hardwerkende boeren enkele maanden later dan eerst gepland alsnog zullen stikken.

"De PVV is in tegenstelling tot de Brabantse coalitiepartijen wél trots op onze boeren en we zullen daarom vrijdag met moties komen om het beleid dat erop gericht is om onze veehouders kapot te maken radicaal te wijzigen. Zo komt de PVV onder andere met een motie die oproept om als provincie af te blijven van de latente ruimte, zodat de eerlijk verkregen rechten uit de vergunningen van onze boeren niet worden afgepakt."

"En we komen met een motie die oproept om de vreselijke versnelling van de transitie veehouderij terug te draaien, zodat veehouders, precies zoals voorheen ook altijd de afspraak was, tot 2028 de tijd krijgen om hun stallen aan de verscherpte emissie-eisen te laten voldoen."