PVV Noord-Brabant: tijd is rijp om afspraken met onze boeren in ere te herstellen, deadline weer terug naar 2028!

Komende vrijdag wordt in de Provinciale Staten van Noord-Brabant de wijziging op de omgevingsverordening Noord-Brabant besproken. Met deze wijziging zegt het Brabantse bestuur de boeren wat lucht te willen geven door de deadline voor aanpassingen aan stallen conform strengere eisen qua stikstofuitstoot enkele maanden op te schuiven.

Deze schamele broodkruimels voor onze hardwerkende boeren zijn echter volstrekt onvoldoende. De Brabantse PVV komt vrijdag daarom wederom met een amendement op de omgevingsverordening om zo de hele versnelling van de transitie veehouderij terug te draaien en de deadline voor nieuwe stallen weer op 2028 te plaatsen, zoals ook eerder met de veehouderijsector klip en klaar is afgesproken.

"In 2017 werd, tegen alle afspraken in, de deadline van de aangescherpte milieu-eisen voor Brabantse stallen jaren naar voren gehaald, een vreselijk besluit waar wij destijds al mordicus tegen waren", aldus fractievoorzitter Alexander van Hattem. "De nieuwe politieke realiteit van de val van de coalitie in Brabant biedt voor ons en voor onze boeren dan ook het uitstekende moment om deze vreselijke maatregel terug te draaien."

Met deze stap zou de provincie volgens de PVV tegemoet komen aan de flinke inspanningen die door de veehouderijsector al worden geleverd, en wordt een einde gemaakt aan het moedwillig de nek omdraaien van boerenbedrijven die zo kenmerkend en bovenal belangrijk zijn voor Brabant.