PERSBERICHT: PVV Noord-Brabant verheugd met vele aangenomen moties tijdens behandeling Bestuursakkoord

De Brabantse fractie van de PVV is erg blij met de de geboekte successen gisteren in Provinciale Staten bij de behandeling van het Bestuursakkoord 2020-2023 en de Perspectiefnota 2020. In totaal zijn de volgende 7 moties van de PVV aangenomen, waardoor vele goede zaken worden gerealiseerd voor Brabant:

Motie ‘Onderzoek technologische innovaties toezicht buitengebied’ - https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1403715

Motie ‘Afrastering tegen wolf in Brabant’ - https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1403816

Motie ‘Vrachtverkeer uit dorpen’ - https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1403735

Motie ‘Investeren in wegen’ - https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1403738

Motie ‘100 km/u op de N279-Noord’ - https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1403888

Motie ‘Werk maken van de mogelijkheden van kernenergie waaronder Thorium MSR’ - https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1403903

Motie ‘Artikel 217a-onderzoeken vermelden’ - https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1403706