PVV Brabant roept ondermijnende criminaliteit door radicale dierenactivisten een halt toe

Komende vrijdag bespreken de Provinciale Staten van Noord-Brabant de bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant. Met de uitwerking van deze bestuursopdracht wil de provincie in Brabant een weerbare overheid en samenleving creëren, om zo tegendruk te bieden aan ondermijnende criminaliteit en om te voorkomen dat de grondbeginselen van onze democratische rechtstaat ondergraven worden.

De PVV Noord-Brabant zal bij de behandeling van deze bestuursopdracht een motie indienen waarin wordt opgeroepen om radicaal dierenactivisme te betrekken bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in Brabant.

Woordvoerder Maikel Boon: "Ondermijnende criminaliteit is in Brabant een groot probleem, waar de samenleving op vele manieren mee te maken heeft. De bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant is een stap in de goede richting, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor het georganiseerde, radicale dierenactivisme dat ook buiten de kaders van onze democratische rechtstaat opereert en het lokale gezag ondermijnt, denk maar aan de verwerpelijke stalbezetting in Boxtel vorig jaar mei.

De stalbezetting door honderden radicale dierenactivisten veroorzaakte veel onrust in de agrarische sector. Je kunt niet zomaar mensen overvallen en inbreken. Boerenfamilies in heel Brabant geven aan dat ze bang zijn dat het zo weer ergens gebeurt. Wij roepen het provinciebestuur daarom op om ook deze vorm van ondermijnende criminaliteit met alle middelen die de nieuwe bestuursopdracht biedt te bestrijden."