Standpunt omtrent stikstof

Niet stikstof is het probleem, maar verkeerd beleid

IMG 20220613 192228

Brabantse burgers worden nu al weken bestookt met allerlei doemverhalen over stikstof. De uitstoot van stikstof zou het einde betekenen van de natuur in Brabant en voornamelijk de boeren zouden hiervan de grote schuldigen zijn. De PVV Noord-Brabant is echter van mening dat de vork anders in de steel steekt. Verscheidene onderzoeken laten zien dat vooral verkeerd beleid rondom natuurbeheer en het aanwijzen van natura 2000-gebieden op basis van incorrecte criteria schuldig zijn aan de geconstateerde problemen. Nederland is een groene stikstofrijke delta. Onze flora heeft stikstof nodig om te groeien. Bomen en planten die dankzij stikstof welig tieren zorgen daarna voor meer zuurstof. Méér stikstof betekent snellere groei.

In de huidige discussie over de schadelijke invloed van stikstof wordt steeds gezegd dat de heide en schraal gronden worden overwoekerd door gewassen die het beter doen omdat ze veel stikstof opnemen. Maar hoe eerlijk is het om te zeggen dat dit natuurgebieden zijn? Aangelegd door de mens op grond die ‘op’ was door toedoen van de mens.
Kijken we naar de Brabantse oerbossen, dan is er absoluut geen enkel negatieve invloed van stikstof te bekennen.

De vergrassing van schraalgronden in Natura 2000-gebieden zou een enorm probleem zijn, maar dit wordt door minder intensief beheer door natuurbeherende organisaties zelf veroorzaakt. Stikstof is helemaal niet de oorzaak van de vergrassing. Vroeger liepen de schapen nog op de heide en werd dankzij intensieve begrazing de vergrassing gewoon tegengegaan.
Schapen grazen de heide af en voorkomen daarmee ongewenste bosgroei, deze kwalitatief hoogstaande vorm van natuurbeheer heeft bovendien veel belevingswaarde voor bezoekers van onze mooie heidevelden.

Ook zijn er experts die duidelijk maken dat er bij de aanwijzingen van Natura 2000-gebieden grote fouten zijn gemaakt, door het stellen van onrealistische doelen en het koppelen van gebieden met slechte natuurkwaliteit aan de verkeerde habitattypen.