PVV Noord-Brabant: CDA laat Brabantse PAS-melders keihard vallen

Vrijdag 11 november jl. hFhXssp1WQAIUkVk.jpgebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant de Begroting voor het komende jaar behandeld. Er is hierbij ook gestemd over een hele lijst aan moties die zijn ingediend, waaronder een motie van de PVV die het provinciebestuur opdraagt om niet te gaan handhaven op PAS-meldingen.

Mobilisation for the Environment (MOB) en vereniging Leefmilieu hebben in Brabant al handhavingsverzoeken ingediend betreffende PAS-melders.De provincie Overijssel is al gestart met handhaving en dit leverde schrijnende situaties op met dwangsommen die per bedrijf oplopen tot boven de 100.000 euro per kwartaal.

De motie heeft helaas net geen meerderheid behaald (20 voor, 29 tegen), dit omdat het CDA tot ieders verbazing tegen stemde. Het CDA heeft 8 zetels in PS Brabant en had dus de beslissende stem om de motie wel aan een meerderheid te helpen.

Woordvoerder Maikel Boon: "Dat het CDA tegen onze motie stemde is een grote schande. De partij die van oudsher meent op te komen voor de boeren, laat de Brabantse veehouders nu voor de zoveelste keer keihard vallen. Als ze vóór hadden gestemd, hadden we een ruime meerderheid en hadden de PAS-melders in Brabant, die altijd eerlijk en te goeder trouw zijn geweest, nu de rust en de zekerheid dat er niet gehandhaafd wordt en dat ze geen dwangsommen op de mat krijgen. Voor de PVV is het duidelijk niet de PAS-melders hebben schuld, maar de overheid. Het CDA moet zich schamen, voor de zoveelste keer."

Motie en stemmingsuitslag: https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/b8f9e044-d2c1-4b7c-9a52-7b51dba40d80