PVV Noord-Brabant: Bergse Weervisserij mag niet verloren gaan

Bij de komende vergadering van de Provinciale Staten van Noord-Brabant op 8 september 2023, gaat de PVV Noord-Brabant, een motie indienen om de eeuwenoude Bergse weervisserij te behouden. Deze visserijtechniek, die haar oorsprong vindt in Nederland, met name in het Markiezaat van Bergen op Zoom, wordt nu bedreigd door de sterke afname van de ansjovispopulatie in de Oosterschelde sinds 2020, en de PVV is vastberaden om dit culturele erfgoed te beschermen.

Maikel Boon: “Onze eeuwenoude tradities en culturele erfgoed mogen niet verloren gaan. We moeten alles in het werk stellen om de weervisserij te behouden en te beschermen voor de toekomst."

Er zijn vermoedens dat de komst van windmolenpark Borssele III en de bijbehorende stroomkabel een negatieve invloed hebben op de vispopulatie in de Oosterschelde, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de sterke daling van ansjovis.

De motie roept de Gedeputeerde Staten op om samen te werken met de provincie Zeeland, de Gemeente Bergen op Zoom en Tholen om maatregelen te treffen ter behoud en bescherming van de weervisserij. Het behoud van dit culturele en historische erfgoed is cruciaal voor toekomstige generaties.