Bestuursakkoord drie keer niks

Geachte voorzitter, leden Gedeputeerde staten, Provinciale Staten en overige aanwezigen.

PVV: bestuursakkoord drie keer niks

Coalitie- onderhandelingen
De verkiezingen van 2 maart hebben in Brabant gezorgd voor een behoorlijke aardverschuiving. Voor het eerst in tientallen jaren is er een nieuwe partij doorgedrongen in de top drie van Brabant. De kiezer heeft een duidelijke uitspraak gedaan en de PVV met maar liefst 8 zetels beloond. De VVD won een zetel, het CDA en de SP verloren er samen 12. Terecht dat de kiezer verwachtte dat deze uitslag gevolgen zou hebben voor de samenstelling van het college van GS in Brabant.
Maar toch zal er vandaag in deze staten opnieuw een college worden benoemd dat gewoon op de oude voet voortgaat. Een "coalitie van verliezers" dus.
Is het al een schande deze -11 zetels kabinet de grote winnaar uitsluiten, het is een nog grotere schande ten opzichte van de kiezers. Laten we vandaag in ieder geval 1 ding afspreken: Geen gezeur meer en geen krokodillentranen meer over het feit dat er toch zo weinig mensen gaan stemmen voor de provincie! En wat de PVV betreft dus ook geen cent meer aan communicatie om de "provincie dichter bij de mensen te brengen".
CDA, VVD en SP hebben alle drie laten zien dat ze totaal geen boodschap hebben aan de kiezer als het erop aan komt. Het bestuurlijk pluche, voortzetting van bestaande machtsverhoudingen en conformisme zijn voor deze drie partijen veel belangrijker dan de uitspraak van de kiezer.

Terugkijkend op het hele proces na de verkiezingen, en dat kun je na een paar weken, kan ik maar tot 1 conclusie komen: "De PVV heeft vanaf het begin geen enkele kans gekregen".

Nogmaals, terugkijkend, kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat er een spel gespeeld is. De grootste partij neemt de rol van de aardige partij op zich die wel wil, maar tussendoor wel even snel de deur naar andere mogelijke coalities met daarin de PVV dichtgooit.
Vervolgens mag het CDA de rol op zich nemen van uitsmijter, wat het ook nog wel aardig zal doen tegenover haar achterban. Het CDA accepteert zonder meer de opstelling van de VVD en vervolgens ligt het schoothondje SP al klaar op haar rug, met de pootjes omhoog en het tongetje uit de bek om de zaak af te ronden.
Voorzitter, dat de VVD niet zo zit te wachten op een PVV in het college is eigenlijk wel te begrijpen, maar dat partijen als CDA en vooral de SP zich op deze manier compleet de wet hebben laten voorschrijven door de VVD is beschamend, maar vooral ook onbegrijpelijk.

Nu kom ik aan de kleine lettertjes helemaal onderaan, even mijn bril afzetten en wat lees ik daar copyright SP.

Ja, voorzitter deze tekst is vrijwel letterlijk van SP voorman Heymans van 4 jaar geleden, toen de SP buiten de coalitie is gehouden. Ik heb SP vervangen door PVV en PvdA door SP. Ik ben dan ook uitermate benieuwd naar de reactie van de SP hoe de kiezer dit keer door de SP op het verkeerde been is gezet.

Met andere woorden de laatste 4 jaar is er niets veranderd en waarschijnlijk al heel veel meer jaren niet. De kiezer wordt gebuikt als stemvee en na de verkiezingen bij het oud vuil gezet. Wij hadden gehoopt dat partijen iets geleerd hadden de laatste jaren en dat ze bereid zouden zijn de kiezer serieus te nemen.

Ik zal een voorbeeld noemen uit het verkiezingsprogramma betreffende EHS van VVD-CDA-SP en de diverse debatten die zijn hierover zijn gevoerd, en de antwoorden die partijen hebben gegeven aan de groene stemwijzer. Hier hebben de coalitie partijen steeds aangegeven dat daar waar het landelijk beleid wil stoppen met aankoop EHS gronden dit overgenomen zou moeten worden door de provincie. In het bestuursakkoord punt 6 wordt hiervan afgeweken en gaat men nu voor de inrichting van EHS gronden, en agrariërs wordt onder voorwaarden ontwikkelingsruimte geboden. Kiezersbedrog van de hoogste orde voorzitter. Mooier voorspiegelen aan de burger, inspelen op gevoelens, gewoon ordinair het bedrijven van populisme. De drie partijen zijn het eens en veranderen toch zonder opgave van reden hun plannen. Dit is het bedrijven van politiek dat niet gewenst is.

Laat ik wat meer zeggen over het akkoord.
Dit akkoord is kort en bondig geschreven, je zou zelfs kunnen zeggen aardig verkiezingsprogramma. Maar het akkoord is in grote lijnen een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren. Zeer letterlijk zelfs, want een groot deel van het programma bestaat uit besluiten die in de vorige coalitieperiode zijn genomen.Maar waar is de integrale visie? Visie voorzitter, de campagne is ten einde dus visie naar de toekomst is belangrijk voor ons als politici, maar zeker ook de burger heeft er recht op te weten wat er gaat gebeuren in Brabant de komende 4 jaar, de tijd van mooie praatjes is voorbij. Dit akkoord moet dus op zeer korte termijn worden uitgewerkt met daden en onderbouwing van deze daden. Nu lijkt het op een kapstok, waar je alles aan kunt ophangen. Zelfs draaibaar, want je kan er nog alle kanten mee op. Duidelijke keuzes worden niet gemaakt, diverse onderwerpen zijn vatbaar voor meerdere uitleg. Een fatsoenlijke financiële onderbouwing wordt niet gegeven.Een voortzetting van het beleid van afgelopen jaren door de Agenda van Brabant als voorbeeld te nemen.

Een beleid waar de SP al jarenlang tegen aan heeft geschopt. Een beleid dat nu wordt omarmd en geknuffeld door deze zelfde partij. Nou is het natuurlijk zo dat de SP nog nooit visie heeft gehad, deze partij is tegen of zegt met grote rode letters protest. Ik moet dan ook de VVD complimenteren dat ze op een uitermate slimme manier zijn omgegaan met de drang van de SP om éénmalig plaats te nemen in dit college. Het is een prestatie van formaat om een principiële partij haar hele verkiezingsprogramma in de vuilnisbak te laten gooien. En gelukkig hoef ik het de kiezers van de SP niet uit te leggen. Wel zullen wij de komende periode duidelijk maken dat de SP zich hiermee tot een zeer onbetrouwbare partij maakt, wiens woord niet veel betekent. Kiezersbedrog en populisme komen direct bij mij naar boven, maar laat de SP zich hier maar voor verantwoorden aan haar kiezers, daar zullen ze het al moeilijk genoeg mee hebben. Wij zullen dan ook de SP meer dan kritisch volgen.

De visie van het CDA is al even ver te zoeken. De partij zwalkt al jaren van links naar rechts en kan geen duidelijke keuzes maken. Zelfs 007 Sjaak van der Tak gesteund door Pownedwas niet in staat de partij te redden. In Brabant is de partij bijna gehalveerd. Normaal gesproken ga je uithuilen en kijken waar het mis ging. Maar nee hoor deze partij is verknocht aan het pluche en ze stond wederom vooraan toen Wiegel hen vroeg mee te regeren. Op deze manier kan je tenslotte nog iets doen voor je partij en de partijleden!
Regenten politiek voorzitter en niets anders. Nergens lees of hoor ik iets over het belang van de kiezer en daar zou het om te doen moeten zijn.

De VVD is lachende derde en met twee van zulke zwakke partijen is het makkelijk zaken doen. Als makke lammeren lieten de SP en CDA zich naar de slachtbank van de VVD brengen. Zij wilden maar wat graag de voorstellen omarmen om vier jaar naar de pijpen van de VVD te kunnen dansen. Daarom mijn complimenten voor de VVD die dit zeer professioneel heeft uitgespeeld. Maar de kans dat hierdoor nieuwe wegen zullen worden ingeslagen, is dus wel erg klein.

In dit akkoord wordt met geen woord gerept over het provinciefonds. Opcenten kunnen eventueel verhoogd worden. Ook de alsmaar stijgende kosten van jeugdzorg zijn niet opgenomen, net zoals de problemen bij het woninggarantiefonds. Daarmee is ook deze financiële paragraaf bij voorbaat een losse flodder die wel geluid maakt, maar geen effect heeft.

De PVV echter heeft wel visie, wil wel de burger er bij betrekken via referenda, nieuwe politiek, transparantie, dualisme, open en fris, goede begrotingen en met nieuwe ideeën. Maar de partijen zijn bang en zoeken uitvluchten die ongegrond zijn. Wij als PVV zullen de komende periode dit college dan ook zeer kritisch volgen, maar we zullen de kiezers ook duidelijk maken dat dit college er nooit had mogen komen.

Voorzitter, ik rond af.

Hoe moeten we deze coalitie beoordelen? Ik heb verschillende scenario's de revue laten passeren.

Een kalverliefde? Veel hormonen en blind voor de realiteit? Gezien de leeftijd van de betrokken politieke partijen heb ik dit denkbeeld terzijde gezet.

Een gedwongen huwelijk? Opgelegd van bovenaf, verstand uitgeschakeld en liefde afwezig, maar voor de buitenwereld zogenaamd acceptabel? Ik weet het niet.

Een verstandshuwelijk? Niet uit immense passie maar uit pure berekening? Zou kunnen.

Voor welke vrijage ook gekozen is, 90 % van de door mij genoemde mogelijkheden is statistisch aangetoond te mislukken, omdat er of geen liefde of geen verstand (of zelfs beiden) aan ten grondslag ligt.

De PVV is dan ook van mening en gaat ervan uit dat deze coalitie de termijn van 4 jaar niet gaat volmaken.