'Gemeente Eindhoven, neem afstand van deze kwaadaardige moskee!'

De Eindhovense Al Fourqaanmoskee is de PVV Noord-Brabant al jarenlang een doorn in het oog. Niet voor niets is deze moskee in ons verkiezingskiezingprogramma expliciet genoemd als een broedplaats voor internationale salafistische stromingen, die berucht is in de wereld. Deze moskee is de afgelopen jaren herhaaldelijk in opspraak geraakt[1] en wordt nadrukkelijk genoemd in rapporten van de AIVD.

Dit weekend, tijdens de Kerstdagen, organiseert deze moskee een 'Arabic Conference' die alleen in het Arabisch wordt aangekondigd, zonder Nederlandse vertaling. Een van de sprekers is de Saoedische imam Al-Arifi, die berucht is vanwege uitspraken over het slaan van vrouwen en het promoten van pedofilie.[2] Dergelijke uitingen hebben niks meer met vrijheid van meningsuiting te maken, wie louter in het Arabisch dergelijke boodschappen wil verkondigen kan beter in Saoedie-Arabië blijven en heeft in Nederland niets te zoeken. De PVV pleit daarom ook in bijgevoegde kamervragen om Al-Arifi als ongewenst vreemdeling te weren.

Inmiddels heeft het college van B en W van de gemeente Eindhoven laten weten de imam niet te zullen weren. De houding van het Eindhovense college ten aanzien van deze kwaadaardig salafistische moskee is naar het idee van de PVV Noord-Brabant schokkend naïef te noemen.

Terwijl de uitspraken van de genodigde imam er niet om liegen, de AIVD de moskee in de gaten houdt en de bijeenkomst van dit weekend – volgens ditzelfde college - bijzondere aandacht geniet van de politie[3], wil het college de imam niet weren.

Des te verbazingwekkender is dat de Al Fourqaanmoskee in het beleid van de gemeente Eindhoven nog steeds wordt benoemd als "partner". Als zodanig wordt de moskee bijvoorbeeld omschreven in het 'Buurtcontract' voor de wijk Kronehoef, waarin deze een rol krijgt in het lokale leefbaarheidsbeleid. Twee jaar geleden werd het suikerfeest in deze salafistische moskee eveneens opgenomen in het gemeentelijke evenementenbeleid als zogenaamd "wijk- en buurtevenement". Bij kritische vragen hierover gaf de toenmalige wethouder aan het te zien als een "verrijking voor de stad" en "blij te zijn met evenementen van de verschillende culturen". Verder wordt de Al Fourqaanmoskee, onder de naam van Stichting Waqf, aanbevolen als erkend leerbedrijf waar scholieren stage kunnen lopen.[4]

De PVV Noord-Brabant is van mening dat een dergelijke samenwerking tussen de lokale overheid en deze radicale moskee volstrekt onwenselijk is en dat het betrekken van deze moskee in het lokale leefbaarheids- en evenementenbeleid indruist tegen de scheiding van kerk en staat – in dit geval moskee en staat. Scholieren horen in een omgeving waar dergelijke boodschappen worden verkondigd al helemaal niet thuis voor een stage. De PVV roept daarom de Eindhovense gemeenteraad op om deze radicale moskee niet langer "partner" van de gemeente te laten zijn en iedere vorm van samenwerking onmiddellijk stop te zetten. Wie oproept tot geweld tegen vrouwen en pedofilie kan en mag nooit een 'partner' van een zichzelf respecterende overheid zijn.

Namens de PVV Noord-Brabant,

A. van Hattem

Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders aan de minister van Immigratie, Integratie en Asiel over de komst van wederom een pedofilie promotende imam.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Arabische conferentie met omstreden imam in Al Fourkaan-moskee Eindhoven' (*)?

2.)
Deelt u de visie van de PVV dat, als gevolg van de ingezette lijn van de minister, alle pedofilie promotende imams, dus ook Al Arifi, uit ons land geweerd zouden moeten worden? Zo neen, waarom niet?

3.)
Klopt het dat pedo-imam Al Arifi, die tevens oproept tot geweld tegen vrouwen, ook zal spreken in de omstreden Haagse As Soennah moskee?

4.)
Bent u bereid alle moskeeën die oproepen tot geweld en pedofilie te sluiten? Zo neen, waarom niet?

(*) Omroep Brabant, 22 december 2011

[1] http://www.carelbrendel.nl/2011/06/04/mijn-salafistische-moskee-is-top/

[2] http://www.carelbrendel.nl/2011/12/21/wat-zijn-die-wijzen-uit-het-oosten-toch-gematigd-liberaal-en-feministisch/

[3] http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/10133834/College-geen-verbod-voor-imam.ece

[4] http://mijn.ecabo.nl/zoeken/Leerbedrijf/Index/9750840?returnUrl=%2Fzoeken%2FZoeken%2Falle-bdr%2Falle-la%2Falle-la%2Falle-rg%2Falle-pl%2FEINDHOVEN%2F0%2F924%2Falle-kw%2Falle-kr%2Fgeen-code%2Falle-lp%2Falle-lp%2Falle-lw