PVV Noord-Brab​ant mijdt spilzuchtige nieuwjaarsreceptie Provincie

 

Morgenmiddag 12 januari organiseert de Provincie Noord-Brabant, namens de Commissaris der Koningin, haar jaarlijkse nieuwjaars- receptie. De fractie PVV Noord-Brabant heeft twee weken geleden al aangegeven deze nieuwjaarsreceptie niet bij te zullen wonen, omdat in tijden van crisis en bezuinigingen waarin veel Brabanders grote moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, het organiseren van een nieuwjaarsreceptie met een kostenplaatje van € 30.000,= niet acceptabel is. Daarnaast staat deze nieuwjaarsreceptie in het teken van BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 wat de Brabanders ook nog eens € 100 miljoen kan gaan kosten. Deze promotie voor 2018Brabant wordt al betaald uit het budget van het bidbook.

china

Ondanks dat bij projecten als BrabantStad Culturele Hoofdstad wordt gesuggereerd dat de Brabantse burgerbevolking er volop bij betrokken wordt, is deze nieuwjaarsreceptie een kostbaar en spilzuchtig elitefeestje bij uitstek. Alleen genodigden zijn welkom mét aanmelding vooraf, voor de gewone Brabantse burger blijven de deuren van het Provinciehuis deze middag gesloten. Maar deze genodigde bestuurlijke elite wordt wél ontvangen in het Provinciehuis wat op kosten van de belastingbetalende Brabantse burger voor 33,5 miljoen euro verbouwd zal worden. Een toepasselijk decorum van spilzucht voor deze manifestatie van de oude politiek, waarbij de gewone burger buitenspel staat.

Wel wordt er met veel vertoon aandacht geschonken aan de rol van Brabant in mondiaal perspectief. Diverse buitenlandse vlaggen en de EU-vlag in de hal van het Provinciehuis huldigen een nog groter belang van de Eurocratische machten in Brussel en Straatsburg – wat de PVV zeer tegen de borst stuit. En zoals enige tijd geleden ook al Turkse vlaggen ons Brabantse Provinciehuis domineerden, is nu de vlag van de communistische 'Volksrepubliek China' een van de blikvangers. Uitgerekend een land als China, waar grove schendingen van de mensenrechten aan de orde van de dag zijn en vrijheid van meningsuiting ver te zoeken is, wordt bij deze nieuwjaarsbijeenkomst op handen gedragen. Een zeer slecht voorbeeld voor de democratie. Democratie die ook voor de gewone Brabantse burgers steeds verder te zoeken is – alleen de 'wereldburgers' schijnen immers te tellen.

badgeVerder is het zo dat ondanks dat de Brabantse PVV fractie twee weken geleden al bij de provinciale organisatie en de Commissaris der Koningin uitdrukkelijk heeft aangegeven niet bij deze nieuwjaarsreceptie aanwezig te zullen zijn, de leden van de fractie vandaag wel een naambadge toegezonden kregen. Dit met een begeleidend memo waarin wordt verzocht de naambadge tijdens de nieuwjaarsreceptie te dragen. In alle provinciale spilzucht wordt immers sowieso al niet meer op de kleintjes gelet.

De PVV Noord-Brabant zou nog kunnen leven met een nieuwjaarsreceptie ín de Provincie, waarbij uitdrukkelijk ook de Brabantse burgers en bedrijven worden betrokken, maar dan wél tegen lagere kosten voor de Brabantse belastingbetaler, wat nu helaas niet het geval is. Daarom roept de PVV hierbij de Provincie op om een voorbeeld te nemen aan gemeenten waar thans van de nieuwjaarsreceptie wordt afgezien.2018Brabant_ideenboek

Verder kondigt de fractie PVV Noord-Brabant hierbij aan in de komende Statenvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag in te zullen dienen om in volgende jaren af te zien van een dergelijke nieuwjaarsreceptie.

Ondanks dat de PVV morgen niet aanwezig zal zijn bij de nieuwjaarsreceptie, wensen wij hierbij iedereen een gezond en veilig 2012 toe.

Namens de PVV Noord-Brabant

Met vriendelijke groet,

Ronald Dol

Alexander van Hattem