Spreektekst Voorjaarsnota

Voorzitter,
Voor ons ligt de voorjaarsnota, een document waar je alle kanten mee op kunt. Linksaf, rechtsaf en zelfs rechtdoor zonder om te kijken, want gemaakte fouten in het verleden vergeten we het liefst zo snel mogelijk. Wij zouden het op prijs stellen als dit college nu eens echte keuzes zou gaan maken. Ik zal aan het eind met een motie komen, maar eerst beginnen we om de zaken die niet goed gaan te benoemen.

Het sportplan 2016 is een slecht uitgewerkt plan. De provincie subsidieert precies dezelfde sporten als andere organisaties en overheden ook al doen. Dus we gooien alles maar weer op de grote hoop. De top 10 sporten van Nederland worden gesubsidieerd door NOC/NSF, rijksoverheid, provincie, gemeenten en diverse sponsors met een dikke portemonnee. Is dit doordacht beleid? Nee, integendeel: dít is subsidiëren aan hen die het eigenlijk niet nodig hebben, omdat ze al van diverse kanten gesteund worden. Wellicht makkelijk qua uitvoering, maar échte meerwaarde voor de Brabantse burger wordt hier niet mee gecreëerd. Als we echt iets voor de sport zouden willen doen, maak dan geld vrij voor breedte- en gehandicaptensport. Zij zijn het die het al zo moeilijk hebben in deze tijden. Maar misschien is het afschaffen van sportsubsidies een nog betere keuze, ik kom daar later nog op terug!

Het volgende rampproject -zeg maar gerust elitaire kolder- is Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018. Zoals u weet ageert de PVV sinds zijn intrede in de Staten al tegen dit project vanwege het absurde investeringsbedrag van € 50 miljoen in een lot met een winkans van 20%, uitermate onzekere opbrengsten in tijden dat tevens andere prioriteiten vele malen belangrijker zijn. In cultuur mag je best investeren: maar waarom elitaire projecten met een tijdelijk en/of onzeker karakter financieren in tijden dat musea en bibliotheken worden gesloten wegens geldgebrek? Nu beginnen ook de big 5 zich te roeren, en nee voorzitter ik heb het niet over de dieren die gedeputeerde van den Hout graag in het Brabantse landschap zou willen zien maar de vijf grote steden van Brabant. Steeds vaker komen er geluiden dat men Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018 niet ziet zitten, en dat is maar goed ook want de meeste steden hebben al genoeg moeite om het hoofd boven water te houden. Het is dus hoog tijd voor de Provincie om een stapje terug te doen Nu kan het nog!

Dan onze financiën. Frankrijk is geen triple A land meer. Daarbovenop komt de nieuwe koers waardoor de Fransen nog eerder met pensioen kunnen gaan. Dat is erg prettig voor de Fransen, maar de vraag is: wie mag straks de rekening gaan betalen? Inmiddels is duidelijk dat na de Grieken de gigantische problemen voor Spanje zich ook al beginnen af te tekenen. Frankrijk is een kansrijke volgende kandidaat voor een financieel debacle en wij willen daar niet lijdzaam op wachten. Ons Brabantse geld dat uitstaat in Frankrijk (522 miljoen euro) moet daarom zo snel mogelijk retour naar Nederland. Er zijn overigens mogelijkheden genoeg om deze gelden op een goede manier in te zetten ten faveure van onze provincie.

Met de mobiliteit zit het over het algemeen wel goed in Brabant, op een aantal grote knelpunten na. De PVV fractie zou ervoor willen pleiten om de ontsluitingen versneld te realiseren en daarbij gebruik te maken van de Essentgelden, waar ik later nog op terug zal komen.

Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/

Helaas is echter hier bij dit college de mening dat revolverend al gebruikt mag worden als de gelden twee of drie keer gebruikt worden. Nee voorzitter revolverend betekent gewoon lenen en terugbetalen. Het is gewoon een rekening courant.

En dan als klap op de vuurpijl Maatschappelijk revolverend. Opzoeken op Internet en waar kom je dan terecht, juist ja bij "Samen Culturele Hoofdstad" op de website van Brabant. Dus we zijn terug bij af, we hebben het dus gewoon over subsidies. Maar subsidies bekt niet lekker meer en dus is maatschappelijk revolverend een prachtig woord om de burger te misleiden.

Voorzitter, de PVV doet daarom het volgende voorstel:

Wat zijn de kerntaken van de Provincie? In het bestuursakkoord staat dat provincies verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het landelijk gebied, de bereikbaarheid van hun regio en het regionaal economisch beleid.

Dat betekent dat we een aantal taken bij voorbaat kunnen schrappen zoals bijvoorbeeld sport, cultuur en wonen. Geen kerntaak van de provincie dus centrale overheid en gemeenten moeten dit gat maar vullen. Alle overige uitgaven en subsidies al dan niet revolverend moeten we nog maar eens goed onder de loep nemen.

Met deze uitgespaarde gelden kunnen we dan andere zaken die wel tot kerntaken gerekend worden realiseren zoals het aanpakken van de werkloosheid en dan met name onder jongeren. Maar ook de VTE zou hiermee zeer gediend zijn. De VTE kan dan uitgroeien tot een topsector. Deze topsector zou mee kunnen helpen aan het creëren van banen voor laagopgeleiden. Want juist deze laagopgeleiden en jeugdigen zijn van groot belang voor de VTE en voor Brabant. Maar ook het voorfinancieren van grote infrastructuurprojecten behoort tot de mogelijkheden. Het is dus van groot belang om in tijden van crisis de juiste keuzes te maken.

Maar nu komt het, politieke partijen moeten bereid zijn om het pluche op te geven. Accepteren dat zij er zijn voor de burgers en dat doen wat goed is voor de burger en niet voor zichzelf. Laten wij gezamenlijk over onze eigen schaduw heen stappen, out of the box denken en laten zien dat Brabant een voorbeeld is voor de BV Nederland. De vraag is dus: zijn dit college en deze Staten bereid een echte maatschappelijk verantwoorde oplossing te vinden. Daarom bijgaande motie.