Spreektekst investeringsdossier CH2018 22 juni 2012

Voorzitter,
De PVV fractie constateert dat er serieuze twijfels zijn ontstaan bij de deelnemende steden. Het samen uit, samen thuis principe is door minstens 1 deelnemende stad al overboord gegooid. Er is ook discussie over de hoogte van de bijdrage en de invulling van het bidbook. Niet echt een hechte basis om op voort te borduren.
We kunnen toch niet verwachten dat er een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden over een voorstel dat, gezien de discussies in de steden, aan alle kanten rammelt?

De PVV vindt het in de huidige tijd, waar voedselbanken het moeilijk hebben, bibliotheken en zwembaden worden gesloten en iedereen de broekriem moet aanhalen, totaal ongepast om door te gaan met dit megalomane project. Hoe denkt u dat de Brabander aankijkt tegen 1500 euro per dag voor een artistiek leider en een voorlichter die 920 Euro per dag incasseert: van 1500 euro moet een echtpaar met AOW een maand leven!

Voorzitter,
De fractie van de PVV is onaangenaam verrast dat in de voorliggende bestuursovereenkomst een knip is gemaakt ten aanzien van de versobering van de vergoedingen, nl. 1 januari 2014. Hieruit kunnen we slechts concluderen dat er geen enkele limiet is aan de vergoedingen van de directeuren in de stichting tot 2014. En de voorzitter en de rest van de medewerkers dan? Onacceptabel. Is dit soms gelegen in het feit dat er een gruwelijke fout is gemaakt in de lengte van de overeenkomst met de huidig artistiek leider en het daarom op deze manier moet worden rechtgetrokken? Gaarne hierop duidelijke antwoorden.
Er ligt ook een bidbook, onsamenhangend, veel wollige taal, luchtfietserij en dromen. En onder de verantwoordelijkheid van de artistiek leider gaat Brabant Europa en de rest van de wereld laten weten dat Eindhoven licht autistisch is! Maar ja, voor 1500 euro per dag kun je je permitteren neerbuigend te doen over de officiële kandidaat. Fijne reclame! Het is niet alleen onze fractie die hier kritiek op heeft, ook uit de 5 Brabantsteden zwelt de kritiek aan en worden aanvullende eisen gesteld. Ik heb een criticus zelfs horen zeggen dat het beter was geweest om ander papier voor het bidbook te gebruiken, dan was het tenminste nog ergens goed voor geweest.

Kortom Voorzitter,
De PVV fractie heeft wel een ander idee.
Laten we gaan voor de titel “Europese Hoofdstad van de Graaicultuur”: die winnen we met gemak!