PVV: Organisatie BCH twijfelt ook over draagvlak miljoenenproject Eindhoven|Brabant 2018

Bij monde van de communicatiemanager van het projectbureau Eindhoven|Brabant 2018 worden ernstige twijfels geuit over het draagvlak voor Culturele Hoofdstad 2018. “Het voornemen om mee te doen dateert van vier jaar geleden, een tijd van economische voorspoed. Nu het besluit moet worden genomen, zitten we overal met bezuinigingen. En als de plannen worden gerealiseerd, zijn we weer vijf jaar verder. Je weet niet hoe de wereld er dan uitziet”, zegt Erik van Goor. Ook merkt hij op dat de kandidatuur de meeste burgers helemaal koud laat: “Het leeft bij een kleine club culturele instellingen en politici. De politiek wil graag dat het leeft onder de bevolking voordat ze instemt. Maar het is juist lastig campagne voeren als de beslissing om mee te doen nog niet is genomen. We zitten in een spagaat.”


Mariëtte Frijters-Klijnen, vicefractievoorzitter van de PVV Noord-Brabant reageert als volgt: “Het besef dat er alleen draagvlak is bij een kleine club culturele instellingen en kortzichtige politici begint eindelijk ook bij de organisatoren door te dringen. Wij hebben dit al veel eerder aangetoond met onze enquête”.


Zij vervolgt: “Sinds de PVV vertegenwoordigd is in de Provinciale Staten hebben wij al naar voren gebracht dat in deze tijden van bezuinigingen de voorgenomen investering van 100 miljoen beter op een andere wijze besteed kan worden. De 1500 euro per dag voor de artistiek leider en de 920 euro per dag voor de communicatiemanager kun je vandaag de dag niet uitleggen aan de Brabander.”


De PVV stelt Statenvragen over de uitlatingen van de communicatiemanager en wil graag weten of het college van Gedeputeerde Staten de uitgesproken twijfel van de communicatiemanager deelt. Ook wil de PVV graag weten of de taak van de ingehuurde communicatiemanager niet ingevuld had kunnen worden door een woordvoerder van de Provincie, hetgeen een besparing van zo’n 100.000,- euro per jaar oplevert.