PVV mijdt wederom nieuwjaarsreceptie van spilzuchtige Provincie Noord-Brabant

Donderdag 10 januari organiseert de Provincie Noord-Brabant haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De fractie PVV Noord-Brabant heeft vorig jaar al aangegeven een nieuwjaarsreceptie niet bij te zullen wonen, omdat in tijden van crisis en bezuinigingen waarin veel Brabanders grote moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, het organiseren van een nieuwjaarsreceptie met een prijskaartje van € 28.000 niet acceptabel is. Daarnaast wordt opnieuw een verbinding gelegd met Culturele Hoofdstad 2018 wat de Brabanders ook nog eens € 100 miljoen kan gaan kosten.

Deze nieuwjaarsreceptie is wederom een kostbaar en geld verspillend elitefeestje bij uitstek. Alleen genodigden mét aanmelding vooraf zijn welkom, voor de gewone Brabantse burgers blijven de deuren van het Provinciehuis deze middag gesloten. Er wordt gerekend op zo’n 600 gasten, waarvoor zo’n 50 euro per persoon wordt uitgetrokken.

Een motie die de PVV Noord-Brabant in 2012 indiende om in komende jaren af te zien van dergelijke geld verspillende nieuwjaarsrecepties, werd door de gevestigde partijen verworpen.

De PVV zal de nieuwjaarsreceptie mijden, en roept hierbij de Provincie nogmaals op om een voorbeeld te nemen aan vele gemeenten waar dit jaar (terecht) wordt afgezien van de nieuwjaarsreceptie.

Ondanks dat de PVV niet aanwezig zal zijn bij de nieuwjaarsreceptie, wensen wij hierbij iedereen een gezond en veilig 2013 toe.

 
Namens de PVV Noord-Brabant,

Met vriendelijke groet,

Mariëtte Frijters-Klijnen – Wnd. fractievoorzitter

Alexander van Hattem - fractiesecretaris