PVV: aanpassing salaris Martijn Sanders is een leugen

De “salarisaanpassing” van Artistiek Directeur 2018Eindhoven/Brabant Martijn Sanders blijkt een klinkklare leugen. Uit antwoorden van Gedeputeerde Staten komt naar voren dat het totaal te declareren bedrag niet wijzigt. In de oude situatie toucheerde Sanders 1500 euro per dag, met een maximum van 2 dagen per week. Er is een aanpassing gemaakt naar een uurtarief van 150 euro per uur, maar tegelijk kan nu 20 in plaats van 16 uur per week worden gedeclareerd, volgens een brief van Stichtingsvoorzitter en oud-topman Rabobank Van den Goorbergh aan Martijn Sanders.
 
De woordvoerder van de Stichting 2018Eindhoven/Brabant sprak op 21 januari 2013 in een persverklaring van: “Een verlaging van 20 procent” en “Het stichtingsbestuur heeft geluisterd naar de discussie over vergoeding in de publieke sector en vond een aanpassing in het licht hiervan op zijn plaats”.
 
De PVV acht dit een schoffering van de Brabantse belastingbetaler, die dus keihard wordt voorgelogen.  
 
Mariëtte Frijters-Klijnen
Vice-fractievoorzitter PVV Noord-Brabant

De antwoorden op de Statenvragen en de daarbij behorende pdfbrief aan de heer Sanders