Motie missies

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2015,

Constaterende dat:

  • er inkomende en uitgaande provinciale (handels-)missies plaatsvinden
  • missies variëren in aard, doel of samenstelling
  • informatie van missies weliswaar openbaar gemaakt wordt, maar versnipperd over websites van provincie, initiatiefnemers, etc. vindbaar en niet centraal beschikbaar zijn via brabant.nl
  • de berichtgeving niet (vooraf) plaatsvindt via de website brabant.nl, maar veelal achteraf via persberichten of nieuwsbrieven
  • er afgelopen jaar meerdere WOB-verzoeken door kranten zijn ingediend met betrekking tot dit onderwerp

Overwegende dat:

  • in antwoord op technische vragen bij de begroting is geschreven: ‘’Daarnaast is het een goede suggestie om op reguliere basis informatie over missies op de website brabant.nl te plaatsen, zoals resultaten.’’

Verzoeken GS om:

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol