Motie "Beveiligingsbeelden OV sneller delen"

Provinciale staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016,
 
Constaterende dat:
 
- Brabantse Buschauffeurs nog steeds slachtoffer worden van brute overvallers;
Overwegende dat:
 
- Arriva in haar concessiegebied per 1 januari 2015 de bussen heeft uitgevoerd met een geavanceerd, kwalitatief hoogstaand camerasysteem;
- Hermes dit volgens de plannen gaat realiseren in haar concessiegebied.
- Voorbeelden uit het land laten zien dat het direct delen van beveiligingsbeelden van
overvallen op buschauffeurs de pakkans van daders aanmerkelijk vergroot;
Verzoeken het college:
 
- Om er bij de lokale gezagsdriehoeken in Brabant zeer nadrukkelijk op aan te dringen dat beelden van overvallen op bussen en ander grof, asociaal en onaanvaardbaar (gewelddadig) gedrag tegenover chauffeurs en passagiers zo snel mogelijk worden verspreid via de (sociale) media;
 
En gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
Willem Bakker